Sinus lift Brno - augmentace kosti do čelistní dutiny

Zubní ordinace Brno - MUDr. Tomáš Sojka

DENTAMEDIKA.cz

 

 

   Po ztrátě zubů v horní čelisti  (asi od pětky po sedmičku) bývá často vertikální nabídka kosti pro implantaci malá. Abychom zde mohli zavést implantát, je třeba kost rozšířit. K tomu slouží technika SINUS LIFT - zvednutí dna čelistní dutiny. Podle toho, kolik kosti máme primárně k dispozici a po vyhodnocení dalších parametrů, provedeme buď tzv. uzavřený sinus lift nebo sinus lift s bočním přístupem (otevřený). Dle primární výšky kosti se také rozhodujeme, zda lze zároveň se sinus liftem zavést implantát, nebo je nutné provést sinus lift samostatně a implantaci odložit do doby, než se umělá kost přemění na vlastní a bude možné do ní implantovat.

 

                   Sinus lift Brno - Zubní implantáty x1    Sinus lift Brno - Zubní implantáty x2  Sinus lift Brno - Zubní implantáty x3  Sinus lift Brno 4 ico

 

   Vnitřní sinus lift (uzavřený) se provádí přes otvor v kosti pro implantát. Opatrně se nadzdvihne sliznice dna čelistní dutiny a vzniklý prostor se vyplní umělou kostí. Umělá kost slouží jako lešení a prorůstají do ní buňky vlastní kosti, až dojde ke kompletní přeměně na vlastní pevnou kost. Pokud je primární výška kosti dostatečná a udrží implantát na místě, zavádíme implantát zároveň se sinus liftem. Technika vnitřního sinus liftu se provádí speciálním instrumentáriem, které je tvarované tak, aby nepoškodilo sliznici vystýlající čelistní dutinu a bylo ji možné bez perforace nadzvedout. 

 

   Sinus lift s bočním přístupem (otevřený) - do čelistní dutiny se přistupuje přes okénko v kosti, které do boční části čelisti vypreparujeme pomocí piezo-chirurgického přístroje. Pracovní koncovky pokryté diamantovou drtí nebo zakončené drobnými zoubky nerotují, jako je tomu při použití klasických brousků ve vrtačce, ale pouze vibrují.  Díky tomu lze selektivně preparovat pouze tvrdou kost a měkké tkáně (sliznice v čelistní dutině) zůstávají bez poškození.

 


 

Sinus lift Brno - příklad 1


                                       Sinus lift Brno - implantáty x3

Obr. 1 - Na CT řezu je vidět nedostatečná vertikální nabídka kosti.

Většina plánovaného implantátu zasahuje do čelistní dutiny.

 

                                       Sinus lift Brno - implantáty X5

Obr. 2 - Sinus lift. Zavedený implantát je kompletně obklopen novou kostí.

 

Sinus lift Brno - implantáty X6

Obr. 3 - Zdravá kost po půl roce.


 

Sinus lift Brno - příklad 2

 

                         Sinus lift Brno - Zubní implantáty 1_1

Obr. 1 - Pacient přišel o levou horní čtyřku. Dle CT-scanu a virtuálního zavedení implantátu bylo zřejmé, že nabídka kosti je nedostatečná jak ve vertikálním, tak i v horizontálním rozměru. 


                         Sinus lift Brno - Zubní implantáty 1_2

Obr. 2 - Při bočním pohledu lze na  OPG snímku mimo jiné pozorovat klínovitý defekt kosti v oblasti  horní čtyřky. Dále vidíme mezeru po chybějící dolní šestce a nevyhovující amalgámovou výplň s velkým převisem na dolní pětce.

 

                         Sinus lift Brno - Zubní implantáty 1_3

Obr. 3 - Při implantaci horní čtyřky jsme použili techniku vnitřního sinus liftu. Třetina implantátu ční do čelistní dutiny a je obklopena "obláčkem" nové kosti, která je ohraničena nadzvednutou sliznicí. Jelikož zde byl nedostatek kosti i horizontálně, augmentovali jsme zde i v tomto směru a pro nerušenou přeměnu umělé kosti na kost vlastní jsme ji separovali od vazivové tkáně vstřebatelnou membránou.

Implantát jsme zavedli i v oblasti dolní šestky, kde díky dobré nabídce kosti nebyla žádná augmentace třeba. Nevyhovující amalgámovou výplň jsme odstranili a zhotovili novou ze Siloranu.  

 


 

Sinus lift Brno - příklad 3

 

        Sinus lift Brno - Zubní implantáty 2_1Sinus lift Brno - Zubní implantáty 2_2   

Obr. 4, 5 - Pacient přišel se ztrátou horní 5, 6, 7. Na CT-scanu jsme naměřili výšku kosti 0,5-1 mm, což je pro zavedení implantátu nedostatečné. Pacient si přál doplnit pouze pětku. 

         

                          Sinus lift Brno - Zubní implantáty 2_3

Obr. 6 - Nejdříve jsme provedli sinus lift s bočním přístupem. Po zhojení kosti jsme zhotovili znovu CT-scan ze kterého vyplynulo, že kosti přibylo dostatečně natolik, aby mohl být implantát pevně zaveden. Přesto by část implantátu byla umístěna mimo kost. Proto jsme během implantace použili také techniku vnitřního sinus liftu. Výsledkem je implantát kompletně obklopený novou kostí.


                           Sinus lift Brno 3 - šroubovaná korunka 1 Sinus lift Brno 3 - šroubovaná korunka 2

                   Sinus lift Brno 3 - šroubovaná korunka 3Sinus lift Brno 3 - šroubovaná korunka 4

Obr. 7-10 - Šroubovaná korunka, uzavření otvoru pro šroubek

fotokompozitem a výsledek v ústech.

 


 

Sinus lift Brno - příklad 4

 

                          Sinus lift Brno - Zubní implantáty 3_1

Obr. 7 - Můstek na implantátech zobrazený na snímku byl pacientovi zhotoven v jiné ordinaci před 13 lety. Vzhledem k tomu, že pacient nebyl poučen o správném postupu čištění náhrady a ani nenavštěvoval dentální hygienistku, byla úroveň odstraňování plaku nedostatečná. To v kombinaci s nepřesnou konstrukcí vedlo ke ztrátě kosti, uvolnění dvou zadních implantátů a prasknutí můstku. Je třeba si uvědomit, že zavedený implantát je minimálně stejně citlivý na nedostatečnou ústní hygienu jako zub. Při nedostatečném odstraňování zubního plaku (kolonie bakterií) vzniká kolem zubu parodontitida, kolem implantátu periimplantitida. Obě onemocnění se stejnou příčinou vedou k ubývání okolní kosti a následně k vypadení zubu/implantátu. Proto by pacienti měli dobře zvládnout techniku čištění a navštěvovat dentální hygienu, aby takovýmto problémům předešli.

 

                          Sinus lift Brno - Zubní implantáty 3_2

Obr. 8 - Můstek jsme opatrně sejmuli z posledního pevného implantátu nezjištěné značky. Ten byl navíc umístěn šikmo a vycházel nepříznivě do mezery mezi čtyřku a pětku. Rozhodli jsme se defekt vyřešit doplněním dvou dalších implantátů do oblasti šestky a sedmičky. Aby bylo možné nový můstek dobře nasadit, zachovali jsme stejný sklon jako u starého implantátu. Vertikální výška kosti byla nedostatečná, použili jsme techniku vnějšího sinus liftu se současným zavedením implantátů.

 

                          Sinus lift Brno - Zubní implantáty 3_3

Obr. 9 - Nový můstek. Implantáty jsou obklopeny novou kostí. Všechny korunky mají svého antagonistu (protilehlý zub v druhé čelisti).

 


 

Sinus lift Brno - příklad 5

                                          Sinus lift Brno 4 - zubní implantáty

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - V jedné návštěvě jsme provedli oboustranný sinus lift. V pravo otevřený, na levé straně dva uzavřené. Zavedení všech implantátů proběhlo zároveň se sinus lifty.  Na zvládnutí pooperačního diskomfortu stačila opět pouze jedna tableta proti bolesti.