Zubní implantáty Brno - Příklad 1

 Náhrada horního řezáku

DENTAMEDIKA.cz

 

 

 

Zubní implantáty Brno 1_1

Obr. 1 - Kost byla po ztrátě zubu v předozadním směru tenká.

Proto jsme při implantaci museli augmentovat. Jedná se o přidání

kosti umělé, která slouží jako lešení pro buňky vlastní kosti. Celý  objem

se postupně přemění na kost vlastní. Aby nedocházelo k narušování

této přeměny prorůstáním buněk vaziva z dásně, vložili jsme mezi

umělou kost a sliznici speciální rezorbovatelnou membránu.

Získali jsme i estetický objem dásně, která by byla jinak "propadlá".

 

Zubní implantáty Brno 1_2

Obr. 2 - Po 6 měsících jsme k implantátu připojili

vhojovací váleček, který tvaruje dáseň.

 

Zubní implantáty Brno 1_3

Obr. 3 - Aby pacientka nechodila bez předního zubu,

nosila po jeho ztrátě i po implantaci provizorní snímací náhradu.

 

Zubní implantáty Brno 1_4

Obr. 4 - Po inzerci vhojovacího válečku jsme byli nuceni provizorní

náhradu zabrousit a uvolnit pro něj místo.

 

Zubní implantáty Brno 1_5 provizorní korunka

Obr. 5 - Jelikož zábrus esteticky nevyhovoval, prodloužili

jsme provizorní zub pomocí bílé fotokompozitní výplně.

Drobný kovový lem již nebyl při běžném mluvení vidět.

 

Zubní implantáty Brno 1_6

Obr. 6 - Vhojovací váleček nám po 14 dnech

vytvořil pěknou slizniční manžetu.

 

Zubní implantáty Brno 1_7 otisk

Obr. 7 - Otiskovací váleček.

 

Zubní implantáty Brno 1_5 model

Obr. 8 - Laboratorní model a kovový základ korunky.

 

Zubní implantáty Brno 1_9 abutment

Obr. 9 - Podle modelu upravili technici v laboratoři nástavbu (abutment),

která implantát prodlouží a slouží k připevnění korunky.

 

Zubní implantáty Brno 1_10 metalokeramická korunka

Obr. 10 - Výsledek. Navzdory nepříznivé původní situaci vypadá průběh dásně kolem

nové metalokeramické korunky přirozeně. Dokonce lépe, než u sousedních zubů, kde

dáseň ustupuje - tzv. recesy (toto postižení by bylo možné řešit parodontální operací).

 

Obr. 11 - Výsledek při úsměvu.

 

Zubní implantáty Brno 1_12 rtg Zubní implantáty Brno 1_13 rentgen

Obr. 12-13 - Stav po implantaci jsme kontrolovali pomocí digitálního RTG - konec implantátu

se s rezervou blížil k nosní dutině. Druhý snímek je po dokončení práce - cca po 6 měsících.