Zubní implantáty Brno - Příklad 18

Doplnění chybějící kosti před implantací s použitím

nevstřebatelné PTFE membrány

DENTAMEDIKA.cz

 

 

                   

Obr. 1 - Plánování implantací podle CT. Kost v postranním úseku je nedostatečná. V dolní čelisti je délka implantátů zespodu omezena průběhem čelistního nervu. Aby mohly být implantáty kompletně obklopeny kostí, zvolili jsme variantu augmenatce kosti s použitím nevstřebatelné PTFE membrány (polytetrafluorethylen/teflon/základní materiál Gore-Texových textílií). Prostor

pod membránou bude vyplněn směsí umělé kosti a pilin vlastní kosti pacienta získaných z okolí.

 

                   

Obr. 2 - Plánování na horizontálním řezu - z boku je kosti málo.

 

                   

Obr. 3 - Plánování na příčných řezech.

 

                    Doplnění kosti čelisti před implantací Brno

Obr. 4 - Stav po augmentaci. PTFE membrána je fixována titanovými šroubky. Jejich aplikace, vzhledem k tvrdosti kosti, může být náročná. Titanové šroubky jsou drobné, je třeba postupovat opatrně, aby nezapadly tam, kam nemají.

 

                    Doplnění kosti čelisti před implantací Brno 006

Obr. 5 - Plánování po augmentaci. Na CT řezu je vidět nová kost, která z boku přibyla.

 

                    Doplnění kosti čelisti před implantací Brno 007   

Obr. 6 - Nová kost na příčném řezu.

 

                    Doplnění kosti čelisti před implantací Brno 008

Obr. 7 - Kontrola vzdálenosti implantátů od mandibulárního nervu.

Vzdálenost 2 mm odpovídá všeobecným doporučením.

 

                    Doplnění kosti čelisti před implantací Brno 010

Obr. 8 - Odstraňování PTFE membrány.

 

                    Doplnění kosti čelisti před implantací Brno 011

Obr. 9 - Nová kost je krásně široká a vitální. Nově zavedené implántáty jsou kostí zcela obklopeny.

 

                    Doplnění kosti čelisti před implantací Brno 012

Obr. 10 - Implantáty zavedeny dle plánu. Kontrolní rentgenový snímek.

                                                                                    

 DALŠÍ UKÁZKY IMPLANTACÍ   Zubní implantáty   Sinus lift   3D-CT

                                                                                                                    Úvodní stránka  Kontakt