Zubní implantáty Brno - Příklad 8

 Nahrazení horního premoláru (čtyřky) implantátem

a vnitřní vybělení malého řezáku

DENTAMEDIKA.cz

 

 

 

                        Zubní implantát Brno _ premolár_1

Obr. 1 - Ztracená horní čtyřka. Zavedený implantát

je již vhojen v kosti a dáseň je vytvarována dle potřeby.

 

                        Zubní implantát Brno _ premolár_2

Obr. 2 - Výsledek. "Zub" je opět na svém místě.

 

                        Zubní implantát Brno _ premolár_korunka_3

Obr. 3 - Metalokeramická korunka na modelu.

 

                        Zubní implantát Brno _ premolár_4

Obr. 4 - Přirozené začlenění do zubní řady. (Horní dvojka je nepěkně tmavá

po nedokonalé endodoncii, bude vybělena pomocí vnitřního bělení

 

                        Zubni implantaty Brno _ vnitřní bělení

Obr. 5 - Situace po vnitřním vybělení horní dvojky.