Zubní implantáty Brno - MUDr. Tomáš Sojka

Ukázky ošetření ze Zubní ordinace Brno 

DENTAMEDIKA.cz

 

 

   Zubní implántát Brno - přední zub

                Příklad 1:             Náhrada horního řezáku s pomocí

                                                  implantátu a umělé kosti

 Zubní implantáty Brno 2                     

                Příklad 2:                Fixní náhrada dolních stoliček

                                                     na dvou implantátech

Zubní implantáty Brno - hybridní náhrada

 

                Příklad 3:             Hybridní snímací náhrada kotvená

                                                   nitrokostními implantáty

Zubní implantát Brno - metalokeramická korunka - horní čtyřka

     

                Příklad 4:                  Horní čtyřka na implantátu

 Zubní implantáty Brno - metalokeramický můstek

                Příklad 5:                   Metalokeramické korunky

                                                      na třech implantátech

Zubní implantáty Brno - Horní jednička

     

                Příklad 6:        Ztráta zubu po úrazu - horní velký řezák

                                               implantace s augmentací kosti

Zubní implantáty Brno - šroubované práce

      

                Příklad 7:            Modifikované Branemarkovy můstky

                                  šroubované fixní práce (podmíněně snímatelné)

      Zubní implantáty Brno - Nahrazení premoláru

                Příklad 8:        Náhrada horní čtyřky pomocí implantátu

                          Zubní implantáty Brno - Použití Locatorů k fixaci dolní hybridná náhrady - ico
                Příklad 9:            Použití LOCATORŮ k fixaci dolní

                                            hybridní náhrady na implantáty

        Zubní implantáty Brno - locatory k fixaci horní částečné náhrady k implantátům

                Příklad 10:          Použití LOCATORŮ k fixaci horní

                                            částečné náhrady na implantáty

 

                Příklad 11:         Šroubovaná/lepená práce na implantátech

                                        Sinus lift, augmentace, frézovaná konstrukce

                                                  Náhrada horních zubů 4, 5, 6, 7

Zubní implantáty Brno - Příklad 12_ico

 

                Příklad 12:         Nahrazení čtyř dolních řezáků můstkem

                                              - dva implantáty v oblasti dvojek     

                       

 

Zubní implantáty Brno - Příklad 13_ico

 

                Příklad 13:       Nahrazení dolní dočasné pětky implantátem

                                           v situaci, kdy stálý zub nebyl založen

 

 

 

                Příklad 14:       Doplnění dolních stoliček pomocí implantátů

                                        

 

  

 

                Příklad 15:   Nahrazení horní jedničky implantátem po zánětlivých

                                       komplikacích a resekci kořenového hrotu                     

 

Zubní implantáty Brno - 16

 

                Příklad 16:       Rehabilitace předních zubů pomocí implantátů

                        

 

              

                 Příklad 17:        Doplnění všech zubů pomocí implantátů

                                                a korunek na vlastních zubech

     Doplnění chybějící kosti před implantací s použitím nevstřebatelné PTFE membrány
                 Příklad 18:         Doplnění chybějící kosti před implantací

 

                                          s použitím nevstřebatelné PTFE membrány

   

                 Příklad 19:            Hybridní náhrady na implantátech.                    

                                            Ošetření horní i dolní bezzubé čelisti.

                                            

Sinus lift Brno

                         

                        SINUS LIFT Brno - doplnění kosti do čelistní dutiny