Hybridní CBCT (3D-CT) NewTom Giano

s panoramatickým rentgenem OPG

Zubní ordinace Brno - MUDr. Tomáš Sojka

DENTAMEDIKA.cz

 

 

   Je nám potěšením, že jako první zubní ordinace v ČR a druhá na světě Vám můžeme poskytnout vyšetření na  novém přístroji NewTom Giano.

 

   Revoluční hybridní systém NewTom GiANO spojuje to nejlepší co bylo do současné doby vyvinuto a přidává několik zásadních inovací. Systém má tak proti jiným podobným přístrojům na trhu řadu praktických výhod.

                                Hybridní panoramatický rentgen OPG s 3D-CT - NewTom Giano Zubní ordinace Brno

     

   Hlavním přínosem tohoto zařízení je trojrozměrné zobrazení kostí a zubů (částečně i měkkých tkání). Trojrozměrný model čelistí si můžeme prohlížet z libovolného úhlu, provádět virtuální řezy ve všech směrech, přesně měřit vzdálenosti, zjišťovat počet a uložení kořenových kanálků v zubu při endodoncii. Můžeme také přesně určit polohu zubů retinovaných (celé schované v kosti, obvykle zaklíněné v nepřirozené poloze) a jejich vztah k citlivým strukturám před chirurgickou intervencí. Možností využití je mnoho a uplatní se ve všech oborech stomatologie.

 

 

Zubní CBCT (3D-CT) - NewTom Giano Brno

Obr. 2 - jedna z mnoha variant zobrazení ve stomatologickém režimu, která je vhodná pro plánování zubních implantátů, augmentace kosti včetně sinus liftu. Citlivé struktury  lze vyznačit. Toto zvýraznění se projeví napříč všemi řezy. Červené linky na obrázku znázorňují průběh mandibulárního nervu.   

 

 

   Velkou pomocí je tato CBCT technologie v implantologii. Na rozdíl od 2D-OPG (panoramatických) snímků, kde je možno měřit pouze výšku kosti (a to ještě se zkreslením daným zvětšením snímku), měříme u CBCT přesně 1:1 i šířku kosti a vidíme také její sklon a průběh. To nám umožní již před zahájením operace naplánovat typ, šířku a délku implantátu a určit jeho sklon při zavádění. Tím se vyvarujeme chybám, plynoucím z analýzy samotného 2D OPG snímku a omezíme tak vliv náhody a pouhého odhadu. Plánování implantace je velmi důležité a má zásadní vliv na konečný výsledek práce. Zejména pokud implantujeme v okolí citlivých struktur (např. mandibulární nerv v dolní čelisti a čelistní dutina (sinus h.) v čelisti horní), kde by chybné zavedení implantátu mohlo způsobit i dlouhodobé komplikace, je význam 3D-CT nedocenitelný.    

 

 

       Zubní CBCT (3D-CT) - NewTom Giano Brno_1    Zubní CBCT (3D-CT) - NewTom Giano Brno_2

Obr. 3 - 3D modely je možno zobrazit v různých režimech s více nebo méně znázorněnými měkkými tkáněmi a s různou průhledností kosti. Části, které by mohly vadit "ve výhledu" na oblast zájmu lze dočasně virtuálně oříznout. Na obrázcích je odmazána celá horní čelist a kousací plochy dolních zubů.

 

 

   Díky své hybridní stavbě umožnuje NewTom Giano kromě 3D-CT i zhotovení kvalitních 2D-OPG snímků, které jsou dostačující pro běžné screeningové (preventivní) vyšetření, zejména zánětů na hrotech kořenů zubů (  periodontitida  ), úbytku kosti kolem zubů (parodontitida), vyhledávání cyst (patol. dutiny v kosti), jiných patologických útvarů atd. Kromě OPG snímku nám nabízí i speciální projekce na čelistní dutiny, klouby a mnohé další.    

 

   CBCT vychází z principu klasických medicínských CT, ale má oproti nim několik výhod. Kasické CT vysílá úzký paprsek tvaru vějíře a po průchodu vyšetřovanou oblastí je zachycen pouze úzkým detektorem. Proto je nutné, aby se systém kolem pacienta mnohokrát spirálovitě otočil, aby tak bylo možno zobrazit potřebný objem tkání. CBCT vysílá kuželovitý paprsek rtg záření, který je zachycován velkým snímačem čtvercového tvaru. Díky tomu stačí místo mnoha spirálovitých otočení pouze jedna rotace 180 - 360°. Tím se podstatně sníží dávka potřebného rtg záření a zkrátí se čas nutný k vyšetření - menší pravděpodobnost rozmazání snímku v důsledku pohybu pacienta. CBCT mají lepší rozlišení a více detailů.

 

   Aby bylo možno zachytit dostatečný objem tkání během jedné rotace, je nutná dostatečně velká plocha čtvercového snímače (FOV). Jako ideální pro stomatologii a implantologii se jeví rozměr snímače 11x8 cm, kterým NewTom Giano disponuje a který umožní zobrazit najednou obě čelisti a okolní struktury. Pokud by bylo vyšetřování větší oblasti prováděno na přístrojích s menší velikostí FOV, je pak třeba provést snímání několikrát. Jednotlivé snímky by pak sice bylo možno softwarově sloučit, ale za cenu snížení kvality a zvýšení rtg dávky. 

 

   První CBCT na světě (NewTom 9000) bylo představeno v roce 1996 italskou společností QR. NewTom Giano je jeho nejmodernějším nástupcem, navíc rozšíreným o technologii OPG. 


 

2D versus 3D - příklad z praxe

 

   2D rtg snímky (OPG, intraorální rtg snímky atd.) bývají dostačující pro obecnou orientaci. Pokud je však třeba některé struktury vyšetřit podrobněji, může být absence třetího rozměru z diagnostického hlediska zásadní.

 

 

                        

Obr. 5 - Po implantaci jsme provedli standardní kontrolní 2D snímek. Sinus lift v oblasti pětky a sedmičky byl v pořádku. Ovšem implantát v oblasti čtyřky se na 2D snímku i přes důkladné 3D plánování jevil tak, že zasahuje do vedlejšího zubu. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to nepříjemné komplikace. Hrozila by ztráta vitality zubu nebo dokonce nutnost zub vytrhnout. Jelikož se v oblasti špičáku čelist výrazněji ohýbá, dalo se předpokládat, že vypovídací hodnota 2D snímku je zkreslená. 

                       

Obr. 6 - Pro ověření jsme tedy zhotovili 3D CT (CBCT). Nastavili jsme vhodný směr pohledu i filtr.  Z obrázku vyplývá, že implantace proběhla naprosto v pořádku dle původního 3D plánování.


 

Nadpočetný zub bránící prořezání horního řezáku

   Na CT vyšetření k nám bylo z chirurgického pracoviště odesláno dítě. Cílem vyšetření bylo mimo jiné objasnění dlouhodobého přetrvávání  levého horní mléčného řezáku, který již měl být v té době nahrazem stálým zubem. Vedlejší řezák byl již dlouhou dobu prořezaný do dutiny ústní, což naznačovalo nějakou překážku v prořezávání nebo špatný směr růstu levého horního stálého řezáku.    


 

Obr. 7,8 - Na levém obrázku je vidět normálně prořezanou pravou horní stálou jedničku. V místě levé jedničky je perzistující mléčný řezák a stálá jednička je schována pod ním. V normálním případě by tlak rostoucího stálého zubu vedl k rozpuštění kořene zubu mléčného a k nahrazení mléčného zubu zubem stálým. Na pravém obrázku vidíme předozadní CT řez v místě levé horní jedničky. Místo dvou zubů je směrem k patru navíc zub třetí - nadpočetný, blokující další růst zubu stálého. Díky CT navigaci  byla příčina problému odhalena a chirurg může bezpečně odstranit nadpočetný zub. Pak by již mělo dojít k normálnímu prořezání stálé jedničky.