Zubní implantáty Brno - Příklad 9

Využití LOCATORŮ k fixaci dolní hybridní náhrady na implantáty

DENTAMEDIKA.cz

 

 

 

                    Zubní implantáty Brno 9 - hybridní náhrada 1

Obr. 1- Výsledek ve skusu. Pacient měl původně problém s upevněním dolní snímací náhrady. Kost byla velmi resorbována (oploštěna) a poslední viklavá osmička nebyla pro retnenci dostačující. Zároveň s dolní hybridní náhradou jsme zhotovili i horní totální náhradu. 

 

             Zubní implantáty Brno 9 - hybridní náhrada 3Zubní implantáty Brno 9 - hybridní náhrada 2

Obr. 2 - Na 3D-CT jsme provedli virtuální zavedení implantátů a naplánování zákroku. Na pravém obrázku je vidět velmi malá vertikální nabídka kosti. Proto jsme v zadních úsecích museli použít širší, ale krátké implantáty. I tak, jsme se pohybovali 1mm od mandibulárního kanálu (nervu), který nesmí být porušen a je pro délku implantátů limitující. 

 

                    

Obr. 3 - Locatory připevněné k implantátům. Locatory jsou modernějším upevňovacím zářízením oproti dříve používaným kuličkovým abutmentům  (příklad 3).  Výhodou locatorů je nižší výška, tudíž méně zasahují do těla protézy, méně ji oslabují a je v ní větší prostor pro umělé zuby. Další výhodou je větší obvod abutmentu a tím ještě stabilnější a pevnější spojení s matricovou částí ve vlastní protéze.

 

                    

Obr. 4 - Dolní hybridní protéza z horního pohledu.

 

                    

Obr. 5 - Pohled na dolní plochu hybridní protézy.

Vidíme tři matrice pro "nacvaknutí" na abutmenty.

 

                    

Obr. 5 - Výsledek. Dolní hybridní protéza je spolehlivě

připevněna a při funkci se nepohybuje.