Sterilizace - autokláv

Zubní ordinace Brno - MUDr. Tomáš Sojka

DENTAMEDIKA.cz

 

                                                                                                                                          Hygiena Brno - Zubní ordinace - Dentamedika.cz

   Velmi důležitá opatření, která brání přenosu infekčních onemocnění v ordinaci zubního lékaře se nazývají sterilizace. Jedná se o soubor postupů, jejichž cílem je usmrcení všech choroboplodných mikroorganismů na pracovních nástrojích a pomůckách. Nejdůležitějším prvkem sterilizačního cyklu je autokláv

 

   Jelikož na sterilitu klademe velký důraz, zakoupili jsme nejvyšší model nejnovějšího typu autoklávu COMINOX. Do autoklávu se vkládají již dezinfikované, očištěné a suché nástroje. Po předepsanou dobu je obsah komory vystaven vysoké teplotě a vysokému tlaku páry, čímž jsou dokonale sterilizovány i duté nástroje. Do přístroje se používá výhradně destilovaná voda, kterou získávame z výrobníku destilované vody. Vodu, kterou používáme k výrobě vody destilované jsme již předem zbavili kontaminujících minerálních látek v demineralizačním přístroji.  Na závěr sterilizace je odčerpána pára a obsah je dokonale vysušen.

 

                                      Autokláv Cominox - Brno

   Průběh sterilizace a všechny hodnoty jednotlivých cyklů jsou automaticky zaznamenávány a kontrolovány, jsou ukládány na datovém médiu a jejich hodnoty sledujeme v grafech na obrazovce počítače. Kromě automatických kontrol správnosti sterilizačního cyklu vždy používáme indikační kontrolní přípravky a přístroj je v pravidelných intervalech kontrolován servisní firmou a pracovníky hygienické stanice.