Sponová a nesponová snímací náhrada

a metalokeramické můstky

 

 

Obr. 1 - Výsledek

 

 

Obr. 2 - Původní stav. Horní zuby byly abradovány (skousány) na 3 mm. Prodloužili jsme je pomocí litých kořenových nástaveb a sklolaminátových čepů. Dolní zuby byly abradovány asi o polovinu a již dříve jsme je ošetřili metalokeramickým můstkem a korunkou, na nichž je z jazykové strany vyfrézován opěrný schůdek pro lepší stabilitu dolní snímací náhrady.

 

Obr. 3 - Horní metalokeramický můstek s vyfrézovanými opěrnými schůdky a kovovými patricemi pro neviditelné připojení horní nesponové snímací náhrady.

 

Obr. 4 - Horní nesponová snímací náhrada z patrové strany. Opěrná ramena budou stabilizovat náhradu na vyfrézovaných schůdcích metalokeramického můstku. Zelené plastové matrice zajišťují retenci (držení) náhrady. Na patře bude na rozdíl od plastových náhrad pouze úzký a tenký pruh kovu, který je pacienty velmi dobře snášen (střední patrový třmen).

 

Obr. 5 - Horní nesponová snímatelná náhrada (pohled "od jazyka")

 

Obr. 6 - Dolní sponová snímatelná náhrada s kovovými retenčními sponami a litou podjazykovou deskou

 

Obr. 7 - Výsledná práce. Nahoře nejsou viditelná retenční zařízení. Dole vidíme dvě méně estetické kovové spony (je to levnější varianta a při běžném mluvení vidět nebyly)