Kónusové korunky pro retenci a stabilizaci

dolní skeletové náhrady

 

 

Obr.  1 Výsledný stav po protetickém ošetření. Vzhledem k tomu, že prognóza některých kořenů v dolní čelisti byla nejistá a při radikálnějším přístupu bychom jich několik museli rovnou vytrhnout, zvolili jsme místo obvyklejší kombinace (fixní můstek na přední zuby a snímací náhrada na zuby zadní) celkovou snímací náhradu, přichycenou pomocí kónusových korunek. Výhodou tohoto postupu je to, že pokud by bylo v budoucnu nutno některý z kořenů vytrhnout, není to na rozdíl od fixního můstku problém. V protéze by se pak pouze zaslepil otvor pro daný zub a náhrada bude fungovat dál, a to v podstatě i v případě, že by zůstával byťi jediný kořen.

 

Obr. 2 - Původní stav. V dolní čelisti zbývaly pouze kazem zničené fragmenty předních zubů.

 

Obr. 3 - Nejprve bylo nutné odstranit kazivé části zubů, důkladně vyčistit kořenové kanálky a zbavit je infekce. (Toto je ještě starší způsob ošetření. Dnes bychom endodoncii prováděli až po zhotovení preendodontických dostaveb a nasazení kofferdamu.)

 

Obr. 4 - Kořenové kanálky je vždy nezbytné pečlivě endodonticky ošetřit a utěsnit.

 

Obr. 5 - Příprava na otiskování na kořenové nástavby.

 

Obr. 6 - Nacementované kořenové nástavby. Jsou zapuštěny do jednotlivých,

endodonticky ošetřených kořenových kanálků. Mají za úkol prodloužit kořeny.

 

Obr. 7 - Stav během zkoušky ve vosku (pohled zespodu). Součástí protézy jsou sekundární pláště. Primární pláště jsou zvlášť. Jelikož byly jednotlivé kořeny viklavé, stabilizovali jsme je spojením primárních plášťů do tří skupin.

 

Obr. 8 - Na kořenové nástavby jsme nacementovali primární pláště kónusových korunek. Jejich povrch byl v laboratoři vyfrézován do požadovaného úhlu (čím povrch svírá menší úhel s podélnou osou zubu, tím více jsou pak přidržovány sekundární pláště, které jsou součástí snímatelné protézy). U více oslabených zubů se tento úhel může udělat naopak větší - tím budou tyto zuby méně namáhané při sundávání náhrady.  Povrch plášťů je velmi dobře vyleštěn a jejich přechod na kořen zubu musí být plynulý, aby nedráždil dáseň. Tato varianta umožňuje i snažší mezizubní čištění a hygienu, než by tomu bylo u fixního můstku.

 

Obr. 9 - Hotová náhrada - pohled od jazyka. V oblasti předních zubů je pod jazykem jen tenký kovový třmen. Tak má jazyk více místa - na rozdíl od jiných protéz, kde je tato oblast kryta silnější pryskyřicí.

 

Obr. 10 - Výsledek při pootevřených ústech. Dolní snímatelná náhrada je během funkce pevně fixována díky tření primárních a sekundárních plášťů. Při případné ztrátě některých kořenů bude náhrada fungovat dál. Náhrada je i esteticky vyhovující, protože pro její přichycení nejsou použity žádné viditelné kovové spony (háčky). Pro horní čelist jsme zhotovili jiný typ snímatelné náhrady.