Skloionomer (GIC, sklopolyalkenoátový cement)

 

Skloionomer

   Jedná se o opákní bílou výplň, která bývá považována za dlouhodobé provizorium. Je vhodná pro hluboké krčkové kazy nebo v kombinaci s fotokompozitem jako tzv. sendvičová výplň. S využitím podložky, která obsahuje hydroxid vápenatý se často používá u hlubokých kazů blízkých dřeni, kde není jasné, zda bude dostatečné ošetření pouze výplní, nebo dřeň zareaguje zánětem a bude nutné zub umrtvit a endodonticky ošetřit. V příznivých případech může sloužit i roky.

 

Vznik - prášek z aluminium-silikátového skla a organických kyselin se mísí s vodou. Tuhne chemickou reakcí složek.

Retence - na zub se nalepí, ale menší silou než kompozit. Proto jsou vhodné hlubší kavity (otvory), ze kterých nevypadne.

Výhody - mírná vlhkost při zpracování (na rozdíl od fotokompozitu) není na závadu. Proto je vhodný na výplně u dásně, kde podél zubu vzlíná tzv. sulkulární tekutina, která může znesnadňovat nalepení fotokompozitních materiálů. Průběžně uvolňuje fluoridový iont (F-), který působí proti zubnímu kazu. V době zvýšeného přívodu tohoto iontu (při čištění zubů pastou s fluoridy, výplach ústní vodou s fluoridy, koncentrovaný Elmex gel apod.) jej dokáže na sebe navázat, aby ho pak při poklesu jeho koncentrace ve slině mohl zase uvolňovat.

Nevýhody - je křehčí než amalgám i než fotokompozit. Je opákní (není transparentní) - méně estetický.

 

Levná bílá výplň

Skloionomer je méně vhodný pro namáhané výplně, zvláště, pokud chybí některá stěna zubu. Může se odlomit (na obrázku mezizubně). Někdy tuto výplň zhotovujeme i v těchto případech jako dlouhodobě provizorní z důvodu nejisté prognózy. Pokud je zub po delší době v klidu a dojde k odlomení hrany, odstraníme jen část této výplně a zbytek zůstává na místě jako podložka chránící nerv. Zbývající část domodelujeme z fotokompozitu a touto kombinací vzniká sendvičová výplň, která má výhody obou materiálů. Skloionomer uvolňuje fluoridy a působí proti kazu, fotokompozit je pevný a estetický.