Druhy amalgámů

                                                

Konvenční (ručně míchaný) amalgámKonvenční amalgám

 • nepřesný poměr rtuti a prášku
 • ruční = nedokonalé promíchání
 • do vzuchu se uvolňují výpary rtuti
 • vyšší riziko sekundárního kazu
 • obsahuje  fázi y2 (spojení cínu a rtuti)

 

 Následky y2 fáze:

 • menší mechanická odolnost 
 • praskliny a odlamování okrajů
 • merkuroskopická expanze (naboptnání)
 • větší koroze
 • kráterové defekty
 • uvolnění více volné rtuti
 • díky jeho konzistenci je obtížné vymodelovat správný reliéf kousacích plošek
   

    Tento materiál se snažíme nepoužívat.

 

 

Kapslovaný amalgám - non y2

Kapslovaný amalgám

 

 • neobsahuje fázi y2
 • přesný poměr rtuti a prášku
 • větší mechanická odolnost
 • zpracování rtuti a prášku  v uzavřené kapsli
 • při míchání se neodpařuje rtuť
 • vyšší obsah stříbra - odpuzuje bakterie
 • strojově míchaný - dokonalé promíchání - Capmix
 • menší koroze
 • lze správně modelovat reliéf kousacích plošek

 

           Kladívko na amalgám

  Pro dokonalou kondenzaci a ještě větší pevnost používáme strojové "kladívko" na amalgám.

 

Amalgám - obecně

 

Vznik - rozpuštěním kovů ( stříbro, měď, cín) ve rtuti. Tuhne chemickou reakcí.

Retence - v zubu drží pouze díky vybroušeným zářezům a podsekřivinám. Na rozdíl od fotokompozitu se k zubu  nenalepí a nesváže tak jednotlivé stěny defektu. U více oslabených zubů hrozí odlomení volné stěny zubu. Aby výplň nevypadla, je oproti bílým výplním obvykle nutné odstranit větší část zubu. Mírná vlhkost retenci neovlivní.

 

                        Amalgám nedrží                       Amalgám drží

 

Koroze - výplň mění barvu na tmavou. Její částice se mohou dostávat do zuboviny a zub šedne. Na druhou stranu koroze uzavírá spáru mezi výplní a zubem a tak bakteriím znesnadňuje průnik.

Oligodynamický efekt - stříbro do jisté míry odpuzuje a hubí bakterie. Tento efekt je zesílen u kapslovaných amalgámů s vyšším obsahem stříbra. Je nutné podotknout, že pokud se zub dobře nečistí, může vzniknout kaz i vedle amalgámu. Záleží to také na jeho druhu - konvenční amalgám se snadněji odlamuje a praská - ve spárách se pak drží  plak = bakterie. 

Rtuť - rtutí je pacient nejvíce exponován při zhotovení výplně a při jejím odvrtávání. Ze ztuhlého amalgámu se rtuť uvolňuje minimálně (opět může záviset na kvalitě materiálu a jeho správném rozmíchání). U konvenčních - ručně míchaných amalgámů se rtuť vypařuje do vzduchu - to odpadá u amalgámů kapslovaných, kdy tento proces probíhá v uzavřené kapsli. Z dlouhodobého hlediska nebyla prokázána škodlivost těchto výplní. Existují však i studie, které dávají do souvislosti uvolňování rtuti z amalgámových plomb se zvýšeným výskytem Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

 

Skloionomer   Fotokompozit   Přímé fasety   Koferdam