MUDr. Tomáš Sojka

MUDr. Tomáš Sojka

MUDr. Tomáš Sojka - zubní lékař

DentaMedika.cz - Brno

 

   MUDr. Tomáš Sojka se věnuje jak základnímu ošetření chrupu, tak estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii, protetice, chirurgii a implantologii. Původní profesí je zubní technik. Tento obor ukončený maturitou vystudoval na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova. Poté jako zubní technik pracoval dva roky v soukromé zubní laboratoři.

 

   Následně vykonal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kam byl přijat na obor Všeobecné lékařství. Po roce se rozhodl, že bude dále pokračovat ve studiu zubní problematiky a byl mu umožněn přestup na obor Stomatologie. Během teoretické přípravy se také prakticky vzdělával na stomatologických klinikách a v privátních zubních ordinacích.

 

  Po promoci nastoupil jako zubní lékař do soukromé zubní praxe, kterou později převzal. Zároveň působil jako asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval výuce studentů a výzkumu začlenění moderních počítačových technologií (CAD/CAM) do zubní problematiky. Je autorem několika článků v odborných časopisech a přednášel na stomatologických konferencích v Čr i v zahraničí. Sám se dále aktivně vzdělává a učastní se nových odborných kurzů a seminářů.    

 

1994-1998 -  SZŠ, obor Zubní technik

1998-2000 - Soukromá zubní laboratoř

2000-2006 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2007-2010 - Asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny

od 2006 - Soukromá zubní ordinace

 

 

Absolvované kurzy, stáže a přednášky:

 

Zubní laboratoř Otodenta - V. Chlumský - dvouletá praxe jako zubní technik

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. Sylva Koudelková ( zakladatelka naší ordinace )

 

Iniciální terapie parodontitid - se zvláštním přihlédnutím k technice kyretáží a atraumatickému čištění chrupu -  MUDr. T. Halabala

 

Terapie zlatými slitinami - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Preparace zlatých výplní - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu včetně postenodoncie - Doc. L. Peřinka CSc.

 

Získávání vědeckých informací - PhDr. F. Zajíček, Mgr. J. Kratochvíl

 

Pragodent Plus - odborná přednáška

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. E. Bílá

 

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku - MUDr. Z. Šustová

 

Méně tradiční způsoby protetického ošetření - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Endodoncie - současné trendy - Doc. MUDr. L. Peřinka CSc.

 

Minimálně invazivní stomatologie - MUDr. El Lababidi

 

Preparace a otiskování na fixní protetiku - MUDr. M. Blažek

 

Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé - prof. Camillo D´Arcangelo, Doc. Roubalíková Ph.D.

 

Hygienické předpisy ve stomatologické praxi - Doc. E. Gojišová

 

Endodoncie - Dr. Sergio Kuttler

 

Uživatel počítačové sítě - RNDr. D. Klimeš

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. I. Kučerová

 

Analýza klinických dat - doc. RNDr. L. Dušek, Dr.

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly I. - MUDr. Houba Ph.D.

 

Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Etika vědecké a experimentální práce - doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

 

Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Praktická stáž v dentální implantologii - MUDr. L. Štětka

 

Komunikace s pacientem. Etika. - Doc. MUDr. Hubková, Csc.

 

Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii, zubní technice - Dr. med. dent. W. Westermann a přátelé

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. L. Bárta

 

Miniimplantáty podle Sandexe - MUDr. P. Barták

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II. - MUDr. Houba

 

Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu - MUDr. M. Nedvědová

 

Estetika v praxi - MUDr. R. Lacina

 

Praktické stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. I. Tejkal

 

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - doc. PhDr. V. Linhartová, CSc.

 

Prevence parodontopatií a základy parodontologie - MUDr. L. Korábek

 

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe - Mgr. J. Slavík, Ing. J. Šusta

 

Praktický kurz dentální implantologie - Doc. T. Čáslava Ph.D., MUDr. L. Liberda

 

Problémy v endodoncii - prof. Dr. med. dent. M. Hülsmann

 

Zavádění zubních implantátů Dentis - Asklepion Trade - MUDr. P. Barták

 

Protetická implantologie - implantační protetika - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky - Doc. MUDr. L. Peřinka, CSc.

 

Odborné stáže na implantologickém oddělení FN Hradec Králové - Doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 

Plastická chirurgie parodontu - MUDr. P. Blecha

 

Problémy s estetikou implantátů - Doc. MUDr. M. Starosta, Ph.D.

 

Be The Best: Protetika - Estetika - Implantologie - Doc. MUDr. T. Čáslava Ph.D., T. Skoupý, Č. Neruda, K. Špička, Ing. L. Zachoval, MUDr. P. Blecha

 

Odborné stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. P. Krejzlík

 

Laser v zubní ordinaci - MUDr. V. Ščigel, Ph.D.

 

Bojíte se kofrdamu? - praktický kurz - MUDr. Svoboda

 

Implantologie & Protetika & CADCAM - MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Z. Petrovický

 

Praktická stáž v parodontální operativě a stomatochirurgii - MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

 

Rozsáhlé rekonstrukce chrupu na implantátech, hybridní náhrady, rekonstrukce skusu - MUDr. Roman Tichý

 

Regenerace tvrdých a měkkých tkání se zaměřením na implantologii a parododontologii - MUDr. Ivan Třešňák

 

Endo (R)Evoluce: Jednonástrojová endodoncie - praktický kurz - MUDr. Kamil Beneš

 

Implantologická protetika - MUDr. Petr Kořínek

 

Vše o augmentaci kosti v oblasti sinus maxillaris - Prof. Yong-Seok Cho D.D.S., Ph.D

 

Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů - Dr. med. dent. Otto Zuhr

 

Moderní trendy ve stomatologii, piezochirurgii a newtron technologie v parodontologii, protetice, chirurgii, endodoncii, praktický kurz - MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Vladana Křížková

 

CEREC meeting Basic - MUDr. Petr Kořínek

 

Přestaňme je likvidovat! Keramické fazety jako nejspolehlivější zubní náhrada - teoreticko-praktický kurz - MUDr. Petr Hajný

 

Sklovláknové čepy + preprotetická dostavba duálním kompozitem - As. MUDr. Daniel Ott


Endodontický update - MUDr. Petr Kořínek

 

Strategická 3D regenerace - MUDr. Peter Augustín, Ph. D.

 

Parodontologie od A do Z - prof. Dr. med. dent. P. Eickholz

 

The Quality Of Esthetics - Competence in esthetics 2013 - stomatologický kongres Vídeň - kolektiv autorů

 

Využití implantátů v horní čelisti - MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

 

Na co se lékaři ptají nejčastěji - Ing. Jiří Šusata

 

Stáže v mikroskopické endodoncii, protetice a záchovné stomatologii - MUDr. Petr Kořínek

 

Ošetření zubů s abrazí - MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

 

Endodoncie současnosti - MUDr. Jan Netolický, Ph. D.

 

Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad - MUDr. Lucie Kocourová

 

Krytí obnažených zubních krčků pojivovým štěpem - doc. MUDr. Martin Starosta, Ph. D.

 

Šetrné extrakce zubů - Dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph. D.


Zubní implantologie - výběr pacienta, výběr implantátu, rizikové faktory - MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph. D.

 

Gingivální recesy - možnosti a hranice terapie - MUDr. Jan Streblov

 

Sinus lift - laterální versus transcrestální přístup - MUDr. Richard Benko

 

Zalomený kořenový nástroj - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Stáže v parodontální operativě - MUDr. Veronika Filipová, MUDr. René Caha

 

Když zub nesnese uzávěr - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Fyzická versus právnická osoba - přechod na s.r.o. - Ing. Tomáš Košumberský

 

Základy parodontolgie - zkušenosti z praxe - MUDr. Harakaĺová Markéta

 

Fokální infekce - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Efektivita a zisk ve stomatologii - Sheila Scott, Ing. Tomáš Košumberský, Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.

 

Diagnostika vyklenutí v horním vestibulu - Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Přehled výkonů v preprotetické chirurgii - MUDr. Luboš Steklý

 

Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z

- Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

 

Podzimní stomatologické fórum: Resekce kořenového hrotu z pohledu moderní endodoncie - MUDr. Jiří Škrdlant


Ergonomie práce s mikroskopem - MUDr. Ivan Martin ml. 

 

Nepřímá kompozitní onlay - MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jan Vojík

 

Rekonstrukce zubů pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet - Dental Show Hustopeče - praktický kurz - Dr. Stephan Lampl B.D.S.

 

Parktický kurz IPS Direct - charakterizace výplní s Tetric a Empress color - MUDr. Sylvie Slávíková

 

Competnence in Esthetics 2015 - the seventh joint international symposium on dental esthetics -  Vienna / Austria - kolektiv autorů


Podzimní stomatologické fórum - Implantologický pacient - MUDr. Jiří Krug, PhD., MUDr. Alena Krugová

 

Reendodoncie pod mikroskopem pro pokročilé + live surgery - MUDr. Ladislav ČechuraVíce zde: https://web-old.archive.org/web/20171213181244/https://www.dentamedika.cz/album/fotogalerie-zubni-ordinace-brno-mudr-tomas-sojka/ts-jpg

MUDr. Tomáš Sojka - zubní lékař

DentaMedika.cz - Brno

 

   MUDr. Tomáš Sojka se věnuje jak základnímu ošetření chrupu, tak estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii, protetice, chirurgii a implantologii. Původní profesí je zubní technik. Tento obor ukončený maturitou vystudoval na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova. Poté jako zubní technik pracoval dva roky v soukromé zubní laboratoři.

 

   Následně vykonal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kam byl přijat na obor Všeobecné lékařství. Po roce se rozhodl, že bude dále pokračovat ve studiu zubní problematiky a byl mu umožněn přestup na obor Stomatologie. Během teoretické přípravy se také prakticky vzdělával na stomatologických klinikách a v privátních zubních ordinacích.

 

  Po promoci nastoupil jako zubní lékař do soukromé zubní praxe, kterou později převzal. Zároveň působil jako asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval výuce studentů a výzkumu začlenění moderních počítačových technologií (CAD/CAM) do zubní problematiky. Je autorem několika článků v odborných časopisech a přednášel na stomatologických konferencích v Čr i v zahraničí. Sám se dále aktivně vzdělává a učastní se nových odborných kurzů a seminářů.    

 

1994-1998 -  SZŠ, obor Zubní technik

1998-2000 - Soukromá zubní laboratoř

2000-2006 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2007-2010 - Asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny

od 2006 - Soukromá zubní ordinace

 

 

Absolvované kurzy, stáže a přednášky:

 

Zubní laboratoř Otodenta - V. Chlumský - dvouletá praxe jako zubní technik

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. Sylva Koudelková ( zakladatelka naší ordinace )

 

Iniciální terapie parodontitid - se zvláštním přihlédnutím k technice kyretáží a atraumatickému čištění chrupu -  MUDr. T. Halabala

 

Terapie zlatými slitinami - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Preparace zlatých výplní - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu včetně postenodoncie - Doc. L. Peřinka CSc.

 

Získávání vědeckých informací - PhDr. F. Zajíček, Mgr. J. Kratochvíl

 

Pragodent Plus - odborná přednáška

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. E. Bílá

 

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku - MUDr. Z. Šustová

 

Méně tradiční způsoby protetického ošetření - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Endodoncie - současné trendy - Doc. MUDr. L. Peřinka CSc.

 

Minimálně invazivní stomatologie - MUDr. El Lababidi

 

Preparace a otiskování na fixní protetiku - MUDr. M. Blažek

 

Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé - prof. Camillo D´Arcangelo, Doc. Roubalíková Ph.D.

 

Hygienické předpisy ve stomatologické praxi - Doc. E. Gojišová

 

Endodoncie - Dr. Sergio Kuttler

 

Uživatel počítačové sítě - RNDr. D. Klimeš

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. I. Kučerová

 

Analýza klinických dat - doc. RNDr. L. Dušek, Dr.

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly I. - MUDr. Houba Ph.D.

 

Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Etika vědecké a experimentální práce - doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

 

Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Praktická stáž v dentální implantologii - MUDr. L. Štětka

 

Komunikace s pacientem. Etika. - Doc. MUDr. Hubková, Csc.

 

Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii, zubní technice - Dr. med. dent. W. Westermann a přátelé

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. L. Bárta

 

Miniimplantáty podle Sandexe - MUDr. P. Barták

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II. - MUDr. Houba

 

Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu - MUDr. M. Nedvědová

 

Estetika v praxi - MUDr. R. Lacina

 

Praktické stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. I. Tejkal

 

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - doc. PhDr. V. Linhartová, CSc.

 

Prevence parodontopatií a základy parodontologie - MUDr. L. Korábek

 

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe - Mgr. J. Slavík, Ing. J. Šusta

 

Praktický kurz dentální implantologie - Doc. T. Čáslava Ph.D., MUDr. L. Liberda

 

Problémy v endodoncii - prof. Dr. med. dent. M. Hülsmann

 

Zavádění zubních implantátů Dentis - Asklepion Trade - MUDr. P. Barták

 

Protetická implantologie - implantační protetika - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky - Doc. MUDr. L. Peřinka, CSc.

 

Odborné stáže na implantologickém oddělení FN Hradec Králové - Doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 

Plastická chirurgie parodontu - MUDr. P. Blecha

 

Problémy s estetikou implantátů - Doc. MUDr. M. Starosta, Ph.D.

 

Be The Best: Protetika - Estetika - Implantologie - Doc. MUDr. T. Čáslava Ph.D., T. Skoupý, Č. Neruda, K. Špička, Ing. L. Zachoval, MUDr. P. Blecha

 

Odborné stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. P. Krejzlík

 

Laser v zubní ordinaci - MUDr. V. Ščigel, Ph.D.

 

Bojíte se kofrdamu? - praktický kurz - MUDr. Svoboda

 

Implantologie & Protetika & CADCAM - MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Z. Petrovický

 

Praktická stáž v parodontální operativě a stomatochirurgii - MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

 

Rozsáhlé rekonstrukce chrupu na implantátech, hybridní náhrady, rekonstrukce skusu - MUDr. Roman Tichý

 

Regenerace tvrdých a měkkých tkání se zaměřením na implantologii a parododontologii - MUDr. Ivan Třešňák

 

Endo (R)Evoluce: Jednonástrojová endodoncie - praktický kurz - MUDr. Kamil Beneš

 

Implantologická protetika - MUDr. Petr Kořínek

 

Vše o augmentaci kosti v oblasti sinus maxillaris - Prof. Yong-Seok Cho D.D.S., Ph.D

 

Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů - Dr. med. dent. Otto Zuhr

 

Moderní trendy ve stomatologii, piezochirurgii a newtron technologie v parodontologii, protetice, chirurgii, endodoncii, praktický kurz - MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Vladana Křížková

 

CEREC meeting Basic - MUDr. Petr Kořínek

 

Přestaňme je likvidovat! Keramické fazety jako nejspolehlivější zubní náhrada - teoreticko-praktický kurz - MUDr. Petr Hajný

 

Sklovláknové čepy + preprotetická dostavba duálním kompozitem - As. MUDr. Daniel Ott


Endodontický update - MUDr. Petr Kořínek

 

Strategická 3D regenerace - MUDr. Peter Augustín, Ph. D.

 

Parodontologie od A do Z - prof. Dr. med. dent. P. Eickholz

 

The Quality Of Esthetics - Competence in esthetics 2013 - stomatologický kongres Vídeň - kolektiv autorů

 

Využití implantátů v horní čelisti - MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

 

Na co se lékaři ptají nejčastěji - Ing. Jiří Šusata

 

Stáže v mikroskopické endodoncii, protetice a záchovné stomatologii - MUDr. Petr Kořínek

 

Ošetření zubů s abrazí - MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

 

Endodoncie současnosti - MUDr. Jan Netolický, Ph. D.

 

Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad - MUDr. Lucie Kocourová

 

Krytí obnažených zubních krčků pojivovým štěpem - doc. MUDr. Martin Starosta, Ph. D.

 

Šetrné extrakce zubů - Dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph. D.


Zubní implantologie - výběr pacienta, výběr implantátu, rizikové faktory - MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph. D.

 

Gingivální recesy - možnosti a hranice terapie - MUDr. Jan Streblov

 

Sinus lift - laterální versus transcrestální přístup - MUDr. Richard Benko

 

Zalomený kořenový nástroj - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Stáže v parodontální operativě - MUDr. Veronika Filipová, MUDr. René Caha

 

Když zub nesnese uzávěr - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Fyzická versus právnická osoba - přechod na s.r.o. - Ing. Tomáš Košumberský

 

Základy parodontolgie - zkušenosti z praxe - MUDr. Harakaĺová Markéta

 

Fokální infekce - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Efektivita a zisk ve stomatologii - Sheila Scott, Ing. Tomáš Košumberský, Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.

 

Diagnostika vyklenutí v horním vestibulu - Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Přehled výkonů v preprotetické chirurgii - MUDr. Luboš Steklý

 

Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z

- Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

 

Podzimní stomatologické fórum: Resekce kořenového hrotu z pohledu moderní endodoncie - MUDr. Jiří Škrdlant


Ergonomie práce s mikroskopem - MUDr. Ivan Martin ml. 

 

Nepřímá kompozitní onlay - MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jan Vojík

 

Rekonstrukce zubů pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet - Dental Show Hustopeče - praktický kurz - Dr. Stephan Lampl B.D.S.

 

Parktický kurz IPS Direct - charakterizace výplní s Tetric a Empress color - MUDr. Sylvie Slávíková

 

Competnence in Esthetics 2015 - the seventh joint international symposium on dental esthetics -  Vienna / Austria - kolektiv autorů


Podzimní stomatologické fórum - Implantologický pacient - MUDr. Jiří Krug, PhD., MUDr. Alena Krugová

 

Reendodoncie pod mikroskopem pro pokročilé + live surgery - MUDr. Ladislav ČechuraVíce zde: https://web-old.archive.org/web/20171213181244/https://www.dentamedika.cz/album/fotogalerie-zubni-ordinace-brno-mudr-tomas-sojka/ts-jpg

MUDr. Tomáš Sojka - zubní lékař

DentaMedika.cz - Brno

 

   MUDr. Tomáš Sojka se věnuje jak základnímu ošetření chrupu, tak estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii, protetice, chirurgii a implantologii. Původní profesí je zubní technik. Tento obor ukončený maturitou vystudoval na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova. Poté jako zubní technik pracoval dva roky v soukromé zubní laboratoři.

 

   Následně vykonal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kam byl přijat na obor Všeobecné lékařství. Po roce se rozhodl, že bude dále pokračovat ve studiu zubní problematiky a byl mu umožněn přestup na obor Stomatologie. Během teoretické přípravy se také prakticky vzdělával na stomatologických klinikách a v privátních zubních ordinacích.

 

  Po promoci nastoupil jako zubní lékař do soukromé zubní praxe, kterou později převzal. Zároveň působil jako asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval výuce studentů a výzkumu začlenění moderních počítačových technologií (CAD/CAM) do zubní problematiky. Je autorem několika článků v odborných časopisech a přednášel na stomatologických konferencích v Čr i v zahraničí. Sám se dále aktivně vzdělává a učastní se nových odborných kurzů a seminářů.    

 

1994-1998 -  SZŠ, obor Zubní technik

1998-2000 - Soukromá zubní laboratoř

2000-2006 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2007-2010 - Asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny

od 2006 - Soukromá zubní ordinace

 

 

Absolvované kurzy, stáže a přednášky:

 

Zubní laboratoř Otodenta - V. Chlumský - dvouletá praxe jako zubní technik

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. Sylva Koudelková ( zakladatelka naší ordinace )

 

Iniciální terapie parodontitid - se zvláštním přihlédnutím k technice kyretáží a atraumatickému čištění chrupu -  MUDr. T. Halabala

 

Terapie zlatými slitinami - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Preparace zlatých výplní - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu včetně postenodoncie - Doc. L. Peřinka CSc.

 

Získávání vědeckých informací - PhDr. F. Zajíček, Mgr. J. Kratochvíl

 

Pragodent Plus - odborná přednáška

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. E. Bílá

 

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku - MUDr. Z. Šustová

 

Méně tradiční způsoby protetického ošetření - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Endodoncie - současné trendy - Doc. MUDr. L. Peřinka CSc.

 

Minimálně invazivní stomatologie - MUDr. El Lababidi

 

Preparace a otiskování na fixní protetiku - MUDr. M. Blažek

 

Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé - prof. Camillo D´Arcangelo, Doc. Roubalíková Ph.D.

 

Hygienické předpisy ve stomatologické praxi - Doc. E. Gojišová

 

Endodoncie - Dr. Sergio Kuttler

 

Uživatel počítačové sítě - RNDr. D. Klimeš

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. I. Kučerová

 

Analýza klinických dat - doc. RNDr. L. Dušek, Dr.

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly I. - MUDr. Houba Ph.D.

 

Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Etika vědecké a experimentální práce - doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

 

Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Praktická stáž v dentální implantologii - MUDr. L. Štětka

 

Komunikace s pacientem. Etika. - Doc. MUDr. Hubková, Csc.

 

Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii, zubní technice - Dr. med. dent. W. Westermann a přátelé

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. L. Bárta

 

Miniimplantáty podle Sandexe - MUDr. P. Barták

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II. - MUDr. Houba

 

Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu - MUDr. M. Nedvědová

 

Estetika v praxi - MUDr. R. Lacina

 

Praktické stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. I. Tejkal

 

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - doc. PhDr. V. Linhartová, CSc.

 

Prevence parodontopatií a základy parodontologie - MUDr. L. Korábek

 

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe - Mgr. J. Slavík, Ing. J. Šusta

 

Praktický kurz dentální implantologie - Doc. T. Čáslava Ph.D., MUDr. L. Liberda

 

Problémy v endodoncii - prof. Dr. med. dent. M. Hülsmann

 

Zavádění zubních implantátů Dentis - Asklepion Trade - MUDr. P. Barták

 

Protetická implantologie - implantační protetika - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky - Doc. MUDr. L. Peřinka, CSc.

 

Odborné stáže na implantologickém oddělení FN Hradec Králové - Doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 

Plastická chirurgie parodontu - MUDr. P. Blecha

 

Problémy s estetikou implantátů - Doc. MUDr. M. Starosta, Ph.D.

 

Be The Best: Protetika - Estetika - Implantologie - Doc. MUDr. T. Čáslava Ph.D., T. Skoupý, Č. Neruda, K. Špička, Ing. L. Zachoval, MUDr. P. Blecha

 

Odborné stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. P. Krejzlík

 

Laser v zubní ordinaci - MUDr. V. Ščigel, Ph.D.

 

Bojíte se kofrdamu? - praktický kurz - MUDr. Svoboda

 

Implantologie & Protetika & CADCAM - MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Z. Petrovický

 

Praktická stáž v parodontální operativě a stomatochirurgii - MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

 

Rozsáhlé rekonstrukce chrupu na implantátech, hybridní náhrady, rekonstrukce skusu - MUDr. Roman Tichý

 

Regenerace tvrdých a měkkých tkání se zaměřením na implantologii a parododontologii - MUDr. Ivan Třešňák

 

Endo (R)Evoluce: Jednonástrojová endodoncie - praktický kurz - MUDr. Kamil Beneš

 

Implantologická protetika - MUDr. Petr Kořínek

 

Vše o augmentaci kosti v oblasti sinus maxillaris - Prof. Yong-Seok Cho D.D.S., Ph.D

 

Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů - Dr. med. dent. Otto Zuhr

 

Moderní trendy ve stomatologii, piezochirurgii a newtron technologie v parodontologii, protetice, chirurgii, endodoncii, praktický kurz - MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Vladana Křížková

 

CEREC meeting Basic - MUDr. Petr Kořínek

 

Přestaňme je likvidovat! Keramické fazety jako nejspolehlivější zubní náhrada - teoreticko-praktický kurz - MUDr. Petr Hajný

 

Sklovláknové čepy + preprotetická dostavba duálním kompozitem - As. MUDr. Daniel Ott


Endodontický update - MUDr. Petr Kořínek

 

Strategická 3D regenerace - MUDr. Peter Augustín, Ph. D.

 

Parodontologie od A do Z - prof. Dr. med. dent. P. Eickholz

 

The Quality Of Esthetics - Competence in esthetics 2013 - stomatologický kongres Vídeň - kolektiv autorů

 

Využití implantátů v horní čelisti - MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

 

Na co se lékaři ptají nejčastěji - Ing. Jiří Šusata

 

Stáže v mikroskopické endodoncii, protetice a záchovné stomatologii - MUDr. Petr Kořínek

 

Ošetření zubů s abrazí - MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

 

Endodoncie současnosti - MUDr. Jan Netolický, Ph. D.

 

Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad - MUDr. Lucie Kocourová

 

Krytí obnažených zubních krčků pojivovým štěpem - doc. MUDr. Martin Starosta, Ph. D.

 

Šetrné extrakce zubů - Dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph. D.


Zubní implantologie - výběr pacienta, výběr implantátu, rizikové faktory - MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph. D.

 

Gingivální recesy - možnosti a hranice terapie - MUDr. Jan Streblov

 

Sinus lift - laterální versus transcrestální přístup - MUDr. Richard Benko

 

Zalomený kořenový nástroj - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Stáže v parodontální operativě - MUDr. Veronika Filipová, MUDr. René Caha

 

Když zub nesnese uzávěr - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Fyzická versus právnická osoba - přechod na s.r.o. - Ing. Tomáš Košumberský

 

Základy parodontolgie - zkušenosti z praxe - MUDr. Harakaĺová Markéta

 

Fokální infekce - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Efektivita a zisk ve stomatologii - Sheila Scott, Ing. Tomáš Košumberský, Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.

 

Diagnostika vyklenutí v horním vestibulu - Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Přehled výkonů v preprotetické chirurgii - MUDr. Luboš Steklý

 

Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z

- Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

 

Podzimní stomatologické fórum: Resekce kořenového hrotu z pohledu moderní endodoncie - MUDr. Jiří Škrdlant


Ergonomie práce s mikroskopem - MUDr. Ivan Martin ml. 

 

Nepřímá kompozitní onlay - MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jan Vojík

 

Rekonstrukce zubů pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet - Dental Show Hustopeče - praktický kurz - Dr. Stephan Lampl B.D.S.

 

Parktický kurz IPS Direct - charakterizace výplní s Tetric a Empress color - MUDr. Sylvie Slávíková

 

Competnence in Esthetics 2015 - the seventh joint international symposium on dental esthetics -  Vienna / Austria - kolektiv autorů


Podzimní stomatologické fórum - Implantologický pacient - MUDr. Jiří Krug, PhD., MUDr. Alena Krugová

 

Reendodoncie pod mikroskopem pro pokročilé + live surgery - MUDr. Ladislav ČechuraVíce zde: https://web-old.archive.org/web/20171213181244/https://www.dentamedika.cz/album/fotogalerie-zubni-ordinace-brno-mudr-tomas-sojka/ts-jpg

MUDr. Tomáš Sojka - zubní lékař

DentaMedika.cz - Brno

 

   MUDr. Tomáš Sojka se věnuje jak základnímu ošetření chrupu, tak estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii, protetice, chirurgii a implantologii. Původní profesí je zubní technik. Tento obor ukončený maturitou vystudoval na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova. Poté jako zubní technik pracoval dva roky v soukromé zubní laboratoři.

 

   Následně vykonal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kam byl přijat na obor Všeobecné lékařství. Po roce se rozhodl, že bude dále pokračovat ve studiu zubní problematiky a byl mu umožněn přestup na obor Stomatologie. Během teoretické přípravy se také prakticky vzdělával na stomatologických klinikách a v privátních zubních ordinacích.

 

  Po promoci nastoupil jako zubní lékař do soukromé zubní praxe, kterou později převzal. Zároveň působil jako asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval výuce studentů a výzkumu začlenění moderních počítačových technologií (CAD/CAM) do zubní problematiky. Je autorem několika článků v odborných časopisech a přednášel na stomatologických konferencích v Čr i v zahraničí. Sám se dále aktivně vzdělává a učastní se nových odborných kurzů a seminářů.    

 

1994-1998 -  SZŠ, obor Zubní technik

1998-2000 - Soukromá zubní laboratoř

2000-2006 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2007-2010 - Asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny

od 2006 - Soukromá zubní ordinace

 

 

Absolvované kurzy, stáže a přednášky:

 

Zubní laboratoř Otodenta - V. Chlumský - dvouletá praxe jako zubní technik

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. Sylva Koudelková ( zakladatelka naší ordinace )

 

Iniciální terapie parodontitid - se zvláštním přihlédnutím k technice kyretáží a atraumatickému čištění chrupu -  MUDr. T. Halabala

 

Terapie zlatými slitinami - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Preparace zlatých výplní - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu včetně postenodoncie - Doc. L. Peřinka CSc.

 

Získávání vědeckých informací - PhDr. F. Zajíček, Mgr. J. Kratochvíl

 

Pragodent Plus - odborná přednáška

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. E. Bílá

 

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku - MUDr. Z. Šustová

 

Méně tradiční způsoby protetického ošetření - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Endodoncie - současné trendy - Doc. MUDr. L. Peřinka CSc.

 

Minimálně invazivní stomatologie - MUDr. El Lababidi

 

Preparace a otiskování na fixní protetiku - MUDr. M. Blažek

 

Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé - prof. Camillo D´Arcangelo, Doc. Roubalíková Ph.D.

 

Hygienické předpisy ve stomatologické praxi - Doc. E. Gojišová

 

Endodoncie - Dr. Sergio Kuttler

 

Uživatel počítačové sítě - RNDr. D. Klimeš

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. I. Kučerová

 

Analýza klinických dat - doc. RNDr. L. Dušek, Dr.

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly I. - MUDr. Houba Ph.D.

 

Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Etika vědecké a experimentální práce - doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

 

Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Praktická stáž v dentální implantologii - MUDr. L. Štětka

 

Komunikace s pacientem. Etika. - Doc. MUDr. Hubková, Csc.

 

Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii, zubní technice - Dr. med. dent. W. Westermann a přátelé

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. L. Bárta

 

Miniimplantáty podle Sandexe - MUDr. P. Barták

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II. - MUDr. Houba

 

Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu - MUDr. M. Nedvědová

 

Estetika v praxi - MUDr. R. Lacina

 

Praktické stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. I. Tejkal

 

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - doc. PhDr. V. Linhartová, CSc.

 

Prevence parodontopatií a základy parodontologie - MUDr. L. Korábek

 

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe - Mgr. J. Slavík, Ing. J. Šusta

 

Praktický kurz dentální implantologie - Doc. T. Čáslava Ph.D., MUDr. L. Liberda

 

Problémy v endodoncii - prof. Dr. med. dent. M. Hülsmann

 

Zavádění zubních implantátů Dentis - Asklepion Trade - MUDr. P. Barták

 

Protetická implantologie - implantační protetika - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky - Doc. MUDr. L. Peřinka, CSc.

 

Odborné stáže na implantologickém oddělení FN Hradec Králové - Doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 

Plastická chirurgie parodontu - MUDr. P. Blecha

 

Problémy s estetikou implantátů - Doc. MUDr. M. Starosta, Ph.D.

 

Be The Best: Protetika - Estetika - Implantologie - Doc. MUDr. T. Čáslava Ph.D., T. Skoupý, Č. Neruda, K. Špička, Ing. L. Zachoval, MUDr. P. Blecha

 

Odborné stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. P. Krejzlík

 

Laser v zubní ordinaci - MUDr. V. Ščigel, Ph.D.

 

Bojíte se kofrdamu? - praktický kurz - MUDr. Svoboda

 

Implantologie & Protetika & CADCAM - MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Z. Petrovický

 

Praktická stáž v parodontální operativě a stomatochirurgii - MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

 

Rozsáhlé rekonstrukce chrupu na implantátech, hybridní náhrady, rekonstrukce skusu - MUDr. Roman Tichý

 

Regenerace tvrdých a měkkých tkání se zaměřením na implantologii a parododontologii - MUDr. Ivan Třešňák

 

Endo (R)Evoluce: Jednonástrojová endodoncie - praktický kurz - MUDr. Kamil Beneš

 

Implantologická protetika - MUDr. Petr Kořínek

 

Vše o augmentaci kosti v oblasti sinus maxillaris - Prof. Yong-Seok Cho D.D.S., Ph.D

 

Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů - Dr. med. dent. Otto Zuhr

 

Moderní trendy ve stomatologii, piezochirurgii a newtron technologie v parodontologii, protetice, chirurgii, endodoncii, praktický kurz - MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Vladana Křížková

 

CEREC meeting Basic - MUDr. Petr Kořínek

 

Přestaňme je likvidovat! Keramické fazety jako nejspolehlivější zubní náhrada - teoreticko-praktický kurz - MUDr. Petr Hajný

 

Sklovláknové čepy + preprotetická dostavba duálním kompozitem - As. MUDr. Daniel Ott


Endodontický update - MUDr. Petr Kořínek

 

Strategická 3D regenerace - MUDr. Peter Augustín, Ph. D.

 

Parodontologie od A do Z - prof. Dr. med. dent. P. Eickholz

 

The Quality Of Esthetics - Competence in esthetics 2013 - stomatologický kongres Vídeň - kolektiv autorů

 

Využití implantátů v horní čelisti - MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

 

Na co se lékaři ptají nejčastěji - Ing. Jiří Šusata

 

Stáže v mikroskopické endodoncii, protetice a záchovné stomatologii - MUDr. Petr Kořínek

 

Ošetření zubů s abrazí - MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

 

Endodoncie současnosti - MUDr. Jan Netolický, Ph. D.

 

Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad - MUDr. Lucie Kocourová

 

Krytí obnažených zubních krčků pojivovým štěpem - doc. MUDr. Martin Starosta, Ph. D.

 

Šetrné extrakce zubů - Dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph. D.


Zubní implantologie - výběr pacienta, výběr implantátu, rizikové faktory - MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph. D.

 

Gingivální recesy - možnosti a hranice terapie - MUDr. Jan Streblov

 

Sinus lift - laterální versus transcrestální přístup - MUDr. Richard Benko

 

Zalomený kořenový nástroj - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Stáže v parodontální operativě - MUDr. Veronika Filipová, MUDr. René Caha

 

Když zub nesnese uzávěr - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Fyzická versus právnická osoba - přechod na s.r.o. - Ing. Tomáš Košumberský

 

Základy parodontolgie - zkušenosti z praxe - MUDr. Harakaĺová Markéta

 

Fokální infekce - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Efektivita a zisk ve stomatologii - Sheila Scott, Ing. Tomáš Košumberský, Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.

 

Diagnostika vyklenutí v horním vestibulu - Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Přehled výkonů v preprotetické chirurgii - MUDr. Luboš Steklý

 

Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z

- Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

 

Podzimní stomatologické fórum: Resekce kořenového hrotu z pohledu moderní endodoncie - MUDr. Jiří Škrdlant


Ergonomie práce s mikroskopem - MUDr. Ivan Martin ml. 

 

Nepřímá kompozitní onlay - MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jan Vojík

 

Rekonstrukce zubů pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet - Dental Show Hustopeče - praktický kurz - Dr. Stephan Lampl B.D.S.

 

Parktický kurz IPS Direct - charakterizace výplní s Tetric a Empress color - MUDr. Sylvie Slávíková

 

Competnence in Esthetics 2015 - the seventh joint international symposium on dental esthetics -  Vienna / Austria - kolektiv autorů


Podzimní stomatologické fórum - Implantologický pacient - MUDr. Jiří Krug, PhD., MUDr. Alena Krugová

 

Reendodoncie pod mikroskopem pro pokročilé + live surgery - MUDr. Ladislav ČechuraVíce zde: https://web-old.archive.org/web/20171213181244/https://www.dentamedika.cz/album/fotogalerie-zubni-ordinace-brno-mudr-tomas-sojka/ts-jpg

MUDr. Tomáš Sojka - zubní lékař

DentaMedika.cz - Brno

 

   MUDr. Tomáš Sojka se věnuje jak základnímu ošetření chrupu, tak estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii, protetice, chirurgii a implantologii. Původní profesí je zubní technik. Tento obor ukončený maturitou vystudoval na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova. Poté jako zubní technik pracoval dva roky v soukromé zubní laboratoři.

 

   Následně vykonal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kam byl přijat na obor Všeobecné lékařství. Po roce se rozhodl, že bude dále pokračovat ve studiu zubní problematiky a byl mu umožněn přestup na obor Stomatologie. Během teoretické přípravy se také prakticky vzdělával na stomatologických klinikách a v privátních zubních ordinacích.

 

  Po promoci nastoupil jako zubní lékař do soukromé zubní praxe, kterou později převzal. Zároveň působil jako asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval výuce studentů a výzkumu začlenění moderních počítačových technologií (CAD/CAM) do zubní problematiky. Je autorem několika článků v odborných časopisech a přednášel na stomatologických konferencích v Čr i v zahraničí. Sám se dále aktivně vzdělává a učastní se nových odborných kurzů a seminářů.    

 

1994-1998 -  SZŠ, obor Zubní technik

1998-2000 - Soukromá zubní laboratoř

2000-2006 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2007-2010 - Asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny

od 2006 - Soukromá zubní ordinace

 

 

Absolvované kurzy, stáže a přednášky:

 

Zubní laboratoř Otodenta - V. Chlumský - dvouletá praxe jako zubní technik

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. Sylva Koudelková ( zakladatelka naší ordinace )

 

Iniciální terapie parodontitid - se zvláštním přihlédnutím k technice kyretáží a atraumatickému čištění chrupu -  MUDr. T. Halabala

 

Terapie zlatými slitinami - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Preparace zlatých výplní - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu včetně postenodoncie - Doc. L. Peřinka CSc.

 

Získávání vědeckých informací - PhDr. F. Zajíček, Mgr. J. Kratochvíl

 

Pragodent Plus - odborná přednáška

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. E. Bílá

 

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku - MUDr. Z. Šustová

 

Méně tradiční způsoby protetického ošetření - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Endodoncie - současné trendy - Doc. MUDr. L. Peřinka CSc.

 

Minimálně invazivní stomatologie - MUDr. El Lababidi

 

Preparace a otiskování na fixní protetiku - MUDr. M. Blažek

 

Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé - prof. Camillo D´Arcangelo, Doc. Roubalíková Ph.D.

 

Hygienické předpisy ve stomatologické praxi - Doc. E. Gojišová

 

Endodoncie - Dr. Sergio Kuttler

 

Uživatel počítačové sítě - RNDr. D. Klimeš

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. I. Kučerová

 

Analýza klinických dat - doc. RNDr. L. Dušek, Dr.

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly I. - MUDr. Houba Ph.D.

 

Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Etika vědecké a experimentální práce - doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

 

Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Praktická stáž v dentální implantologii - MUDr. L. Štětka

 

Komunikace s pacientem. Etika. - Doc. MUDr. Hubková, Csc.

 

Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii, zubní technice - Dr. med. dent. W. Westermann a přátelé

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. L. Bárta

 

Miniimplantáty podle Sandexe - MUDr. P. Barták

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II. - MUDr. Houba

 

Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu - MUDr. M. Nedvědová

 

Estetika v praxi - MUDr. R. Lacina

 

Praktické stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. I. Tejkal

 

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - doc. PhDr. V. Linhartová, CSc.

 

Prevence parodontopatií a základy parodontologie - MUDr. L. Korábek

 

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe - Mgr. J. Slavík, Ing. J. Šusta

 

Praktický kurz dentální implantologie - Doc. T. Čáslava Ph.D., MUDr. L. Liberda

 

Problémy v endodoncii - prof. Dr. med. dent. M. Hülsmann

 

Zavádění zubních implantátů Dentis - Asklepion Trade - MUDr. P. Barták

 

Protetická implantologie - implantační protetika - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky - Doc. MUDr. L. Peřinka, CSc.

 

Odborné stáže na implantologickém oddělení FN Hradec Králové - Doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 

Plastická chirurgie parodontu - MUDr. P. Blecha

 

Problémy s estetikou implantátů - Doc. MUDr. M. Starosta, Ph.D.

 

Be The Best: Protetika - Estetika - Implantologie - Doc. MUDr. T. Čáslava Ph.D., T. Skoupý, Č. Neruda, K. Špička, Ing. L. Zachoval, MUDr. P. Blecha

 

Odborné stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. P. Krejzlík

 

Laser v zubní ordinaci - MUDr. V. Ščigel, Ph.D.

 

Bojíte se kofrdamu? - praktický kurz - MUDr. Svoboda

 

Implantologie & Protetika & CADCAM - MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Z. Petrovický

 

Praktická stáž v parodontální operativě a stomatochirurgii - MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

 

Rozsáhlé rekonstrukce chrupu na implantátech, hybridní náhrady, rekonstrukce skusu - MUDr. Roman Tichý

 

Regenerace tvrdých a měkkých tkání se zaměřením na implantologii a parododontologii - MUDr. Ivan Třešňák

 

Endo (R)Evoluce: Jednonástrojová endodoncie - praktický kurz - MUDr. Kamil Beneš

 

Implantologická protetika - MUDr. Petr Kořínek

 

Vše o augmentaci kosti v oblasti sinus maxillaris - Prof. Yong-Seok Cho D.D.S., Ph.D

 

Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů - Dr. med. dent. Otto Zuhr

 

Moderní trendy ve stomatologii, piezochirurgii a newtron technologie v parodontologii, protetice, chirurgii, endodoncii, praktický kurz - MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Vladana Křížková

 

CEREC meeting Basic - MUDr. Petr Kořínek

 

Přestaňme je likvidovat! Keramické fazety jako nejspolehlivější zubní náhrada - teoreticko-praktický kurz - MUDr. Petr Hajný

 

Sklovláknové čepy + preprotetická dostavba duálním kompozitem - As. MUDr. Daniel Ott


Endodontický update - MUDr. Petr Kořínek

 

Strategická 3D regenerace - MUDr. Peter Augustín, Ph. D.

 

Parodontologie od A do Z - prof. Dr. med. dent. P. Eickholz

 

The Quality Of Esthetics - Competence in esthetics 2013 - stomatologický kongres Vídeň - kolektiv autorů

 

Využití implantátů v horní čelisti - MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

 

Na co se lékaři ptají nejčastěji - Ing. Jiří Šusata

 

Stáže v mikroskopické endodoncii, protetice a záchovné stomatologii - MUDr. Petr Kořínek

 

Ošetření zubů s abrazí - MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

 

Endodoncie současnosti - MUDr. Jan Netolický, Ph. D.

 

Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad - MUDr. Lucie Kocourová

 

Krytí obnažených zubních krčků pojivovým štěpem - doc. MUDr. Martin Starosta, Ph. D.

 

Šetrné extrakce zubů - Dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph. D.


Zubní implantologie - výběr pacienta, výběr implantátu, rizikové faktory - MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph. D.

 

Gingivální recesy - možnosti a hranice terapie - MUDr. Jan Streblov

 

Sinus lift - laterální versus transcrestální přístup - MUDr. Richard Benko

 

Zalomený kořenový nástroj - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Stáže v parodontální operativě - MUDr. Veronika Filipová, MUDr. René Caha

 

Když zub nesnese uzávěr - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Fyzická versus právnická osoba - přechod na s.r.o. - Ing. Tomáš Košumberský

 

Základy parodontolgie - zkušenosti z praxe - MUDr. Harakaĺová Markéta

 

Fokální infekce - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Efektivita a zisk ve stomatologii - Sheila Scott, Ing. Tomáš Košumberský, Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.

 

Diagnostika vyklenutí v horním vestibulu - Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Přehled výkonů v preprotetické chirurgii - MUDr. Luboš Steklý

 

Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z

- Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

 

Podzimní stomatologické fórum: Resekce kořenového hrotu z pohledu moderní endodoncie - MUDr. Jiří Škrdlant


Ergonomie práce s mikroskopem - MUDr. Ivan Martin ml. 

 

Nepřímá kompozitní onlay - MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jan Vojík

 

Rekonstrukce zubů pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet - Dental Show Hustopeče - praktický kurz - Dr. Stephan Lampl B.D.S.

 

Parktický kurz IPS Direct - charakterizace výplní s Tetric a Empress color - MUDr. Sylvie Slávíková

 

Competnence in Esthetics 2015 - the seventh joint international symposium on dental esthetics -  Vienna / Austria - kolektiv autorů


Podzimní stomatologické fórum - Implantologický pacient - MUDr. Jiří Krug, PhD., MUDr. Alena Krugová

 

Reendodoncie pod mikroskopem pro pokročilé + live surgery - MUDr. Ladislav ČechuraVíce zde: https://web-old.archive.org/web/20171213181244/https://www.dentamedika.cz/album/fotogalerie-zubni-ordinace-brno-mudr-tomas-sojka/ts-jpg

MUDr. Tomáš Sojka - zubní lékař

DentaMedika.cz - Brno

 

   MUDr. Tomáš Sojka se věnuje jak základnímu ošetření chrupu, tak estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii, protetice, chirurgii a implantologii. Původní profesí je zubní technik. Tento obor ukončený maturitou vystudoval na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova. Poté jako zubní technik pracoval dva roky v soukromé zubní laboratoři.

 

   Následně vykonal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kam byl přijat na obor Všeobecné lékařství. Po roce se rozhodl, že bude dále pokračovat ve studiu zubní problematiky a byl mu umožněn přestup na obor Stomatologie. Během teoretické přípravy se také prakticky vzdělával na stomatologických klinikách a v privátních zubních ordinacích.

 

  Po promoci nastoupil jako zubní lékař do soukromé zubní praxe, kterou později převzal. Zároveň působil jako asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval výuce studentů a výzkumu začlenění moderních počítačových technologií (CAD/CAM) do zubní problematiky. Je autorem několika článků v odborných časopisech a přednášel na stomatologických konferencích v Čr i v zahraničí. Sám se dále aktivně vzdělává a učastní se nových odborných kurzů a seminářů.    

 

1994-1998 -  SZŠ, obor Zubní technik

1998-2000 - Soukromá zubní laboratoř

2000-2006 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2007-2010 - Asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny

od 2006 - Soukromá zubní ordinace

 

 

Absolvované kurzy, stáže a přednášky:

 

Zubní laboratoř Otodenta - V. Chlumský - dvouletá praxe jako zubní technik

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. Sylva Koudelková ( zakladatelka naší ordinace )

 

Iniciální terapie parodontitid - se zvláštním přihlédnutím k technice kyretáží a atraumatickému čištění chrupu -  MUDr. T. Halabala

 

Terapie zlatými slitinami - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Preparace zlatých výplní - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu včetně postenodoncie - Doc. L. Peřinka CSc.

 

Získávání vědeckých informací - PhDr. F. Zajíček, Mgr. J. Kratochvíl

 

Pragodent Plus - odborná přednáška

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. E. Bílá

 

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku - MUDr. Z. Šustová

 

Méně tradiční způsoby protetického ošetření - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Endodoncie - současné trendy - Doc. MUDr. L. Peřinka CSc.

 

Minimálně invazivní stomatologie - MUDr. El Lababidi

 

Preparace a otiskování na fixní protetiku - MUDr. M. Blažek

 

Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé - prof. Camillo D´Arcangelo, Doc. Roubalíková Ph.D.

 

Hygienické předpisy ve stomatologické praxi - Doc. E. Gojišová

 

Endodoncie - Dr. Sergio Kuttler

 

Uživatel počítačové sítě - RNDr. D. Klimeš

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. I. Kučerová

 

Analýza klinických dat - doc. RNDr. L. Dušek, Dr.

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly I. - MUDr. Houba Ph.D.

 

Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Etika vědecké a experimentální práce - doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

 

Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Praktická stáž v dentální implantologii - MUDr. L. Štětka

 

Komunikace s pacientem. Etika. - Doc. MUDr. Hubková, Csc.

 

Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii, zubní technice - Dr. med. dent. W. Westermann a přátelé

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. L. Bárta

 

Miniimplantáty podle Sandexe - MUDr. P. Barták

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II. - MUDr. Houba

 

Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu - MUDr. M. Nedvědová

 

Estetika v praxi - MUDr. R. Lacina

 

Praktické stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. I. Tejkal

 

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - doc. PhDr. V. Linhartová, CSc.

 

Prevence parodontopatií a základy parodontologie - MUDr. L. Korábek

 

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe - Mgr. J. Slavík, Ing. J. Šusta

 

Praktický kurz dentální implantologie - Doc. T. Čáslava Ph.D., MUDr. L. Liberda

 

Problémy v endodoncii - prof. Dr. med. dent. M. Hülsmann

 

Zavádění zubních implantátů Dentis - Asklepion Trade - MUDr. P. Barták

 

Protetická implantologie - implantační protetika - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky - Doc. MUDr. L. Peřinka, CSc.

 

Odborné stáže na implantologickém oddělení FN Hradec Králové - Doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 

Plastická chirurgie parodontu - MUDr. P. Blecha

 

Problémy s estetikou implantátů - Doc. MUDr. M. Starosta, Ph.D.

 

Be The Best: Protetika - Estetika - Implantologie - Doc. MUDr. T. Čáslava Ph.D., T. Skoupý, Č. Neruda, K. Špička, Ing. L. Zachoval, MUDr. P. Blecha

 

Odborné stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. P. Krejzlík

 

Laser v zubní ordinaci - MUDr. V. Ščigel, Ph.D.

 

Bojíte se kofrdamu? - praktický kurz - MUDr. Svoboda

 

Implantologie & Protetika & CADCAM - MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Z. Petrovický

 

Praktická stáž v parodontální operativě a stomatochirurgii - MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

 

Rozsáhlé rekonstrukce chrupu na implantátech, hybridní náhrady, rekonstrukce skusu - MUDr. Roman Tichý

 

Regenerace tvrdých a měkkých tkání se zaměřením na implantologii a parododontologii - MUDr. Ivan Třešňák

 

Endo (R)Evoluce: Jednonástrojová endodoncie - praktický kurz - MUDr. Kamil Beneš

 

Implantologická protetika - MUDr. Petr Kořínek

 

Vše o augmentaci kosti v oblasti sinus maxillaris - Prof. Yong-Seok Cho D.D.S., Ph.D

 

Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů - Dr. med. dent. Otto Zuhr

 

Moderní trendy ve stomatologii, piezochirurgii a newtron technologie v parodontologii, protetice, chirurgii, endodoncii, praktický kurz - MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Vladana Křížková

 

CEREC meeting Basic - MUDr. Petr Kořínek

 

Přestaňme je likvidovat! Keramické fazety jako nejspolehlivější zubní náhrada - teoreticko-praktický kurz - MUDr. Petr Hajný

 

Sklovláknové čepy + preprotetická dostavba duálním kompozitem - As. MUDr. Daniel Ott


Endodontický update - MUDr. Petr Kořínek

 

Strategická 3D regenerace - MUDr. Peter Augustín, Ph. D.

 

Parodontologie od A do Z - prof. Dr. med. dent. P. Eickholz

 

The Quality Of Esthetics - Competence in esthetics 2013 - stomatologický kongres Vídeň - kolektiv autorů

 

Využití implantátů v horní čelisti - MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

 

Na co se lékaři ptají nejčastěji - Ing. Jiří Šusata

 

Stáže v mikroskopické endodoncii, protetice a záchovné stomatologii - MUDr. Petr Kořínek

 

Ošetření zubů s abrazí - MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

 

Endodoncie současnosti - MUDr. Jan Netolický, Ph. D.

 

Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad - MUDr. Lucie Kocourová

 

Krytí obnažených zubních krčků pojivovým štěpem - doc. MUDr. Martin Starosta, Ph. D.

 

Šetrné extrakce zubů - Dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph. D.


Zubní implantologie - výběr pacienta, výběr implantátu, rizikové faktory - MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph. D.

 

Gingivální recesy - možnosti a hranice terapie - MUDr. Jan Streblov

 

Sinus lift - laterální versus transcrestální přístup - MUDr. Richard Benko

 

Zalomený kořenový nástroj - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Stáže v parodontální operativě - MUDr. Veronika Filipová, MUDr. René Caha

 

Když zub nesnese uzávěr - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Fyzická versus právnická osoba - přechod na s.r.o. - Ing. Tomáš Košumberský

 

Základy parodontolgie - zkušenosti z praxe - MUDr. Harakaĺová Markéta

 

Fokální infekce - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Efektivita a zisk ve stomatologii - Sheila Scott, Ing. Tomáš Košumberský, Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.

 

Diagnostika vyklenutí v horním vestibulu - Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Přehled výkonů v preprotetické chirurgii - MUDr. Luboš Steklý

 

Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z

- Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

 

Podzimní stomatologické fórum: Resekce kořenového hrotu z pohledu moderní endodoncie - MUDr. Jiří Škrdlant


Ergonomie práce s mikroskopem - MUDr. Ivan Martin ml. 

 

Nepřímá kompozitní onlay - MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jan Vojík

 

Rekonstrukce zubů pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet - Dental Show Hustopeče - praktický kurz - Dr. Stephan Lampl B.D.S.

 

Parktický kurz IPS Direct - charakterizace výplní s Tetric a Empress color - MUDr. Sylvie Slávíková

 

Competnence in Esthetics 2015 - the seventh joint international symposium on dental esthetics -  Vienna / Austria - kolektiv autorů


Podzimní stomatologické fórum - Implantologický pacient - MUDr. Jiří Krug, PhD., MUDr. Alena Krugová

 

Reendodoncie pod mikroskopem pro pokročilé + live surgery - MUDr. Ladislav ČechuraVíce zde: https://web-old.archive.org/web/20171213181244/https://www.dentamedika.cz/album/fotogalerie-zubni-ordinace-brno-mudr-tomas-sojka/ts-jpg

MUDr. Tomáš Sojka - zubní lékař

DentaMedika.cz - Brno

 

   MUDr. Tomáš Sojka se věnuje jak základnímu ošetření chrupu, tak estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii, protetice, chirurgii a implantologii. Původní profesí je zubní technik. Tento obor ukončený maturitou vystudoval na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova. Poté jako zubní technik pracoval dva roky v soukromé zubní laboratoři.

 

   Následně vykonal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kam byl přijat na obor Všeobecné lékařství. Po roce se rozhodl, že bude dále pokračovat ve studiu zubní problematiky a byl mu umožněn přestup na obor Stomatologie. Během teoretické přípravy se také prakticky vzdělával na stomatologických klinikách a v privátních zubních ordinacích.

 

  Po promoci nastoupil jako zubní lékař do soukromé zubní praxe, kterou později převzal. Zároveň působil jako asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval výuce studentů a výzkumu začlenění moderních počítačových technologií (CAD/CAM) do zubní problematiky. Je autorem několika článků v odborných časopisech a přednášel na stomatologických konferencích v Čr i v zahraničí. Sám se dále aktivně vzdělává a učastní se nových odborných kurzů a seminářů.    

 

1994-1998 -  SZŠ, obor Zubní technik

1998-2000 - Soukromá zubní laboratoř

2000-2006 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

2007-2010 - Asistent na Stomatologické klinice FN u sv. Anny

od 2006 - Soukromá zubní ordinace

 

 

Absolvované kurzy, stáže a přednášky:

 

Zubní laboratoř Otodenta - V. Chlumský - dvouletá praxe jako zubní technik

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. Sylva Koudelková ( zakladatelka naší ordinace )

 

Iniciální terapie parodontitid - se zvláštním přihlédnutím k technice kyretáží a atraumatickému čištění chrupu -  MUDr. T. Halabala

 

Terapie zlatými slitinami - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Preparace zlatých výplní - prof. MUDr. J. Sedelmayer

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu včetně postenodoncie - Doc. L. Peřinka CSc.

 

Získávání vědeckých informací - PhDr. F. Zajíček, Mgr. J. Kratochvíl

 

Pragodent Plus - odborná přednáška

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. E. Bílá

 

Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku - MUDr. Z. Šustová

 

Méně tradiční způsoby protetického ošetření - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Endodoncie - současné trendy - Doc. MUDr. L. Peřinka CSc.

 

Minimálně invazivní stomatologie - MUDr. El Lababidi

 

Preparace a otiskování na fixní protetiku - MUDr. M. Blažek

 

Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé - prof. Camillo D´Arcangelo, Doc. Roubalíková Ph.D.

 

Hygienické předpisy ve stomatologické praxi - Doc. E. Gojišová

 

Endodoncie - Dr. Sergio Kuttler

 

Uživatel počítačové sítě - RNDr. D. Klimeš

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. I. Kučerová

 

Analýza klinických dat - doc. RNDr. L. Dušek, Dr.

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly I. - MUDr. Houba Ph.D.

 

Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Etika vědecké a experimentální práce - doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

 

Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku - MUDr. P. Brandejs

 

Praktická stáž v dentální implantologii - MUDr. L. Štětka

 

Komunikace s pacientem. Etika. - Doc. MUDr. Hubková, Csc.

 

Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii, zubní technice - Dr. med. dent. W. Westermann a přátelé

 

Praktické stáže ve stomatologii - MUDr. L. Bárta

 

Miniimplantáty podle Sandexe - MUDr. P. Barták

 

Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II. - MUDr. Houba

 

Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu - MUDr. M. Nedvědová

 

Estetika v praxi - MUDr. R. Lacina

 

Praktické stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. I. Tejkal

 

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - doc. PhDr. V. Linhartová, CSc.

 

Prevence parodontopatií a základy parodontologie - MUDr. L. Korábek

 

Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe - Mgr. J. Slavík, Ing. J. Šusta

 

Praktický kurz dentální implantologie - Doc. T. Čáslava Ph.D., MUDr. L. Liberda

 

Problémy v endodoncii - prof. Dr. med. dent. M. Hülsmann

 

Zavádění zubních implantátů Dentis - Asklepion Trade - MUDr. P. Barták

 

Protetická implantologie - implantační protetika - MUDr. P. Brandejs, T. Skoupý

 

Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky - Doc. MUDr. L. Peřinka, CSc.

 

Odborné stáže na implantologickém oddělení FN Hradec Králové - Doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 

Plastická chirurgie parodontu - MUDr. P. Blecha

 

Problémy s estetikou implantátů - Doc. MUDr. M. Starosta, Ph.D.

 

Be The Best: Protetika - Estetika - Implantologie - Doc. MUDr. T. Čáslava Ph.D., T. Skoupý, Č. Neruda, K. Špička, Ing. L. Zachoval, MUDr. P. Blecha

 

Odborné stáže v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. P. Krejzlík

 

Laser v zubní ordinaci - MUDr. V. Ščigel, Ph.D.

 

Bojíte se kofrdamu? - praktický kurz - MUDr. Svoboda

 

Implantologie & Protetika & CADCAM - MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Z. Petrovický

 

Praktická stáž v parodontální operativě a stomatochirurgii - MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

 

Rozsáhlé rekonstrukce chrupu na implantátech, hybridní náhrady, rekonstrukce skusu - MUDr. Roman Tichý

 

Regenerace tvrdých a měkkých tkání se zaměřením na implantologii a parododontologii - MUDr. Ivan Třešňák

 

Endo (R)Evoluce: Jednonástrojová endodoncie - praktický kurz - MUDr. Kamil Beneš

 

Implantologická protetika - MUDr. Petr Kořínek

 

Vše o augmentaci kosti v oblasti sinus maxillaris - Prof. Yong-Seok Cho D.D.S., Ph.D

 

Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů - Dr. med. dent. Otto Zuhr

 

Moderní trendy ve stomatologii, piezochirurgii a newtron technologie v parodontologii, protetice, chirurgii, endodoncii, praktický kurz - MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Vladana Křížková

 

CEREC meeting Basic - MUDr. Petr Kořínek

 

Přestaňme je likvidovat! Keramické fazety jako nejspolehlivější zubní náhrada - teoreticko-praktický kurz - MUDr. Petr Hajný

 

Sklovláknové čepy + preprotetická dostavba duálním kompozitem - As. MUDr. Daniel Ott


Endodontický update - MUDr. Petr Kořínek

 

Strategická 3D regenerace - MUDr. Peter Augustín, Ph. D.

 

Parodontologie od A do Z - prof. Dr. med. dent. P. Eickholz

 

The Quality Of Esthetics - Competence in esthetics 2013 - stomatologický kongres Vídeň - kolektiv autorů

 

Využití implantátů v horní čelisti - MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

 

Na co se lékaři ptají nejčastěji - Ing. Jiří Šusata

 

Stáže v mikroskopické endodoncii, protetice a záchovné stomatologii - MUDr. Petr Kořínek

 

Ošetření zubů s abrazí - MUDr. Jana Krňoulová, Ph. D.

 

Endodoncie současnosti - MUDr. Jan Netolický, Ph. D.

 

Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad - MUDr. Lucie Kocourová

 

Krytí obnažených zubních krčků pojivovým štěpem - doc. MUDr. Martin Starosta, Ph. D.

 

Šetrné extrakce zubů - Dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph. D.


Zubní implantologie - výběr pacienta, výběr implantátu, rizikové faktory - MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph. D.

 

Gingivální recesy - možnosti a hranice terapie - MUDr. Jan Streblov

 

Sinus lift - laterální versus transcrestální přístup - MUDr. Richard Benko

 

Zalomený kořenový nástroj - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Stáže v parodontální operativě - MUDr. Veronika Filipová, MUDr. René Caha

 

Když zub nesnese uzávěr - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Fyzická versus právnická osoba - přechod na s.r.o. - Ing. Tomáš Košumberský

 

Základy parodontolgie - zkušenosti z praxe - MUDr. Harakaĺová Markéta

 

Fokální infekce - MUDr. Jiří Škrdlant

 

Efektivita a zisk ve stomatologii - Sheila Scott, Ing. Tomáš Košumberský, Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.

 

Diagnostika vyklenutí v horním vestibulu - Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice

 

Přehled výkonů v preprotetické chirurgii - MUDr. Luboš Steklý

 

Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z

- Doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

 

Podzimní stomatologické fórum: Resekce kořenového hrotu z pohledu moderní endodoncie - MUDr. Jiří Škrdlant


Ergonomie práce s mikroskopem - MUDr. Ivan Martin ml. 

 

Nepřímá kompozitní onlay - MUDr. Daniel Svoboda, MUDr. Jan Vojík

 

Rekonstrukce zubů pomocí prefabrikovaných kompozitních fazet - Dental Show Hustopeče - praktický kurz - Dr. Stephan Lampl B.D.S.

 

Parktický kurz IPS Direct - charakterizace výplní s Tetric a Empress color - MUDr. Sylvie Slávíková

 

Competnence in Esthetics - the seventh joint international symposium on dental esthetics -  Vienna / Austria - kolektiv autorů


Podzimní stomatologické fórum - Implantologický pacient - MUDr. Jiří Krug, PhD., MUDr. Alena Krugová

 

Reendodoncie pod mikroskopem pro pokročilé + live surgery - MUDr. Ladislav Čechura

 

Adhezivní propedeutika - MUDr. Ladislav Gregor, dr.med.dent, Ph.D.

 

Propedeutika postendodontického ošetření - MUDr. Ladislav Gregor, dr.med.dent, Ph.D.

 

Skloionomerní budoucnost? - MUDr. Jan Prouza

 

Interdisciplinary treatment planning in dentistry

 

Modern occlusal concepts in aesthetic and impllant dentistry

 

Vertical or shoulderless preparations in contemporary prostodontics - Carlo E. Poggio, DDS, MSD, PhD

 

Composite indirect reconstructions step-by-step

 

Periodontal aspects of indirect reconstructions

 

Crack-tooth syndrom - Stefano Bottacchiari, dr. med. dent

 

Základy orofaciální onkologie, pacient před a po onkologické terapii v zubní praxi - doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

 

Antikoagulační terapie a krvácivé stavy u pacientů v ordinaci zubního lékaře - MUDr. MDDr. Jiří Blahák

 

Medikamentózně podmíněné nekrózy čelistních kostí - rizika a postupy v ambulantní praxi - MUDr. MDDr. Jiří Zelinka

 

Antibiotická terapie z pohledu zubního lékaře - MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.

 

Techniky ochrany alveolu a augmentace tvrdých tkání v praxi - Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

 

Implantologie II - MUDr. Martin Tomeček

 

Odborná stáž v dentoalveolární chirurgii a implantologii - MUDr. Pavel Krejzlík

 

Autotransplantace zubů - MUDr. Jan Dražan

 

Využití mikroskopu v praxi zubního lékaře - MUDr. Petr Kořínek

 

Odborná stáž v parodontologii - MUDr. Veronika Filipová

 

Moderní okluze a funkce - MUDr. Jiří Zvolánek

 

První pomoc v ordinaci zubního lékaře - MUDr. Roman Malý

 

Endodoncie - MUDr. Petr Kořínek

 

Nové generace výplňových materiálů a jejich využití v praxi - MUDr. Zbyněk Mach

 

Strojové opracování kořenových kanálků

Metody definitivního plnění kořenových kanálků

Hluboké defekty II. třídy - MUDr. Daniel Ott

 

Vertikální preparace - MUDr. Martin Rota

 

Výhody a limity jednotlivých augmentačních postupů - MUDr. et MUDr. Karel Klíma, PhD.

 

Atrofická maxilla, okamžité zatížení, PRGF a práce s měkkými tkáněmi - Dr. Simón Pardinas López